შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

მიმართულებები:რიცხვები და ანგარიში
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:რაოდენობრივი წარმოდგენების განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • განასხვავებს ცნება-ტერმინებს "ერთი" - "ბევრი".
  • თვლის დროს უფროსის დახმარებით ცდილობს თითების გამოყენებას.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • იყენებს "უფრო მეტის" ცნებას.
  • ითვლის საგნებს უფროსთან ერთად.
  • იმეორებს იმ ლექსებსა და სიმღერებს, რომლებიც თვლას ეხება.
  • ითვლის 5-მდე.
  • ცნობს და ასახელებს ზოგიერთ ციფრს (მაგ.: უყურებს 2-ს და ამბობს ორი).
  • ესმის  ცნებები – ყველა, არც ერთი.

 

რესურსები