შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისგან გარიდება,  საშიში სიტუაციების

თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

მიმართულებები:უსაფრთხოება
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ესმის "არას" მნიშვნელობა, თუმცა ყოველთვის არ ემორჩილება აკრძალვას.
  • პასუხობს მოზრდილის გაფრთხილებას საშიშროების შესახებ  სიტყვიერად, სახის გამომეტყველებით (მაგ.: იწევს უკან სიტყვაზე "ცხელია!").

 

 

 

2-3 წელი

 

  • ტკივილის და დისკომფორტის შეგრძნებისას ატყობინებს უფროსს.
  • თავიდან იცილებს საფრთხეს (არ ჰკიდებს ხელს გახურებულ ზედაპირს, დანას).
  • ითვალისწინებს უსაფრთხოების წესებს (ხელს ჰკიდებს მშობელს ქუჩაზე გადასვლის დროს).

რესურსები