შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და  ფიზიკურ თვისებებს

მიმართულებები:ფიზიკური აქტივობა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ფიზიკური განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • შინ თუ გარეთ ხალისით მონაწილეობს თამაშებში, რომლებიც მოითხოვს ფიზიკურ აქტივობას;
  • შეუძლია ვარჯიში (მარტივი მოძრაობებით) 3-5 წუთის განმავლობაში.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • დარბის ეზოში ან სახლში თავისუფლად.
  • შუძლია ვარჯიში 5-10 წუთის განმავლობაში.

რესურსები