შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვს  შეუძლია სხეულის წვრილი კუნთების კონტროლი და  კოორდინირებული მოქმედება

მიმართულებები:ნატიფი მოტორიკა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:მოტორული განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

 • ცდილობს ორივე ხელით დაიკავოს დიდი ბურთი.
 • საგნებს აწყობს დიდ ყუთში.
 • აგებს კოშკს 3-4 კუბით.
 • კოვზით იკვებება, შეიძლება დაღვაროს საკვები.
 • იჭერს ფანქარს და ცდილობს დაჯღაბნოს ფურცელზე ან რაიმე სხვა ზედაპირზე.

 

 

2-3 წელი

 

 • შეუძლია სათამაშოს ზედაპირზე ამოჭრილ ადგილებს შეუსაბამოს შესაბამისი ფორმის ნაწილები და სწორად მოარგოს (მაგ.: მრგვალ ჭრილში ათავსებს სფეროს; სამკუთხედში – სამკუთხედს და სხვ.).
 • აგებს კოშკს დაახლოებით 10 კუბით.
 • შეუძლია წიგნის გადაფურცვლა (სათითაო ფურცლის გადაშლა).
 • იჭერს ფანქარს და ცდილობს დახატოს წრე და ჰორიზონტალური ხაზები.
 • შეუძლია პლასტილინის დამუშავება (წაგრძელებული და მრგვალი ფორმის მიცემა).
 • შეუძლია გამოჭრილი აპლიკაციის ნიმუშების ფლანელოგრაფის ეკრანზე განლაგება.

რესურსები