შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

მიმართულებები:წერა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • თვალს აყოლებს მოძრავ საგანს.

 

 

6-12 თვე

 

  • აკვირდება ფურცელზე ნახატს.
  • ცდილობს დაიჭიროს დიდი ზომის კოვზი ხელისგულით მუჭში.

რესურსები