შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი განასხვავებს მოვლენათა მიმდინარეობის დროს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს

მიმართულებები:დრო
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:მოვლენებს შორის მიმართების წვდომა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ემორჩილება ყოველდღიურ, განმეორებად მოქმედებებს – უფროსის დახმარებით იცავს  კვებისა და ძილის რეჟიმს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ბავშვი ხვდება, თუ როდის იწყება და მთავრდება ესა თუ ის მოქმედება (მაგ.: ტაშს უკრავს მუსიკის დამთავრებისას).

რესურსები