შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

გამოხატავს ინტერესს ოჯახური ტრადიციების მიმართ.

მიმართულებები:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • იღიმება, როდესაც ხედავს თავის ძირითად მომვლელს, მას, ვის ხელშიც იზრდება.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • სიამოვნებს ოჯახის წევრების საზოგადოებაში ყოფნა (იღიმება, იქცევა თავდაჯერებულად).

რესურსები