შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ავლენს შემოქმედებით უნარებს

მიმართულებები:შემოქმედებითი თვითგამოხატვა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • სხვადასხვა ემოციური მდგომარეობისას განსხვავებული ინტონაციით ღუღუნებს და გამოსცემს ხმებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ცდილობს აჰყვეს  სიმღერას, მუსიკას.
  • ცდილობს სხვადასხვა საგნით, სხვადასხვა ხერხით ხმების გამოცემას.

რესურსები