შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვს შეუძლია აღიქვას და სიამოვნება მიიღოს ხელოვნების ნაწარმოებისაგან

მიმართულებები:შემოქმედების აღქმა და გაგება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • აფიქსირებს მზერას სინათლეზე, მკვეთრი ფერის სათამაშოებზე.
  • მშვიდდება წყნარი, სასიამოვნო მუსიკის მოსმენისას.
  • აკვირდება კონტრასტული, მკვეთრად განსხვავებული ფერის სათამაშოს.
  • აკვირდება ლამაზ სურათებს, ფოტოებს, სარკეში საკუთარ გამოსახულებას.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • რეაგირებს მელოდიის მოსმენისას შეძახილებითა და სხეულის მოძრაობით, აქტიურად გამოხატავს ემოციებს.
  • ინტერესდება ცეკვით (ადევნებს თვალს და ცდილობს აჰყვეს  სხვის ცეკვას).
  • სინჯავს სხვადასხვა ფაქტურის, მასალის ზედაპირს. მოსინჯავს საგნებს, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ სხვადასხვანაირი ზედაპირი.
  • იღიმება და იცინის უფროსთან თამაშის  დროს.

რესურსები