შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და  ფიზიკურ თვისებებს

მიმართულებები:ფიზიკური აქტივობა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ფიზიკური განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • აქტიურად ამოძრავებს ხელებსა და ფეხებს.
  • ცდილობს ახალი მოძრაობების დაუფლებას (გადაბრუნებას, წამოჯდომას, საგნის ხელში დაჭერას და სხვ.).

  

 

6-12თვე

 

  • ასრულებს ახალ მოძრაობებს (ჯდება, ცოცავს, დგას, დადის, სათამაშოს ყუთში დებს და სხვ.).
  • აქტიურად ერთვება ახალ თამაშში და გამოხატავს სიხარულს.

რესურსები