შედეგი 4:

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი გაგებით ეკიდება და პატივისცემას გამოხატავს საკუთარი თავისაგან რაიმე ნიშნით განსხვავებულულთა მიმართ

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • უყურებს და აკვირდება მოზრდილებს და სხვა ბავშვებს.
  • იღიმება, როდესაც ხედავს მოღიმარ სახეს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • იწევს იმისკენ, ვინც ტირის ან შეწუხებულია.
  • სწავლობს მცენარეებს, ყვავილებსა და სხვა ცოცხალ არსებებს სხვადასხვა შეგრძნებების გააქტიურებითა და დახმარებით.
  • შესაბამისად რეაგირებს სიტყვებზე - "ცოდვაა, მოეფერე!”.
  • ამჟღავნებს ინტერესს ცხოველებისა და ბუნებაში მიმდინარე ცვლილებების მიმართ.

რესურსები