შედეგი 2

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ეჩვევა ჯანსაღ კვებას,  ივითარებს სწორად კვების ჩვევას.A

მიმართულებები:პირადი ჰიგიენა და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

რესურსები