შედეგი 1

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ყოველდღიურ საქმიანობას უდგება შემოქმედებითად და გამომგონებლურად

მიმართულებები:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

  • იყენებს ფანტაზიას, იგონებს ახალ თამაშებს, თამაშის  დროს იყენებს ახალ შინაარსებს.
  • თხზავს სიმღერას, ამბავს, სიტყვებს.
  • თამაშობს  წარმოსახვით თამაშებს - სახლობანას, მაღაზიობანას და ა.შ.
  • სხვადასხვა საგნების კომბინაციით ქმნის რაღაც ახალს (მაგ., აწყობს კარავს მაგიდის ქვეშ ზეწრისა და გადასაფარებლის გამოყენებით).

რესურსები