შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი წარმოადგენს საგნებს სიმბოლოების მეშვეობით

მიმართულებები:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • საგნის მხედველობის არეში მოქცევისა თუ თვალსაწიერიდან დაკარგვისას გამოხატავს ემოციას.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ავლენს საგნების მუდმივობის შეგრძნებას (ხვდება, რომ ადამიანები და საგნები, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ჩანან, მაინც არსებობენ).
  • ეძებს და პოულობს საგანს, რომელიც დაუმალეს.

რესურსები