შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ავლენს ინიციატივას და დამოუკიდებლობას

მიმართულებები:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:მოტივაცია

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ბავშვი ცდილობს, მისწვდეს და ხელი მოჰკიდოს სხვადასხვა საგნებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ცდილობს დაჯდეს სხვისი დახმარების გარეშე.
  • ცდილობს დამოუკიდებლად აითვისოს გარემო (მაგ.: მიცოცავს მისთვის საინტერესო ობიექტისაკენ).
  • ცდილობს დადგეს სხვისი დახმარების გარეშე, საყრდენად იყენებს სხვადასხვა საგნებს.

რესურსები