მუსიკის მოსმენისას, სიმღერისას გამოყოფს მახვილებით ტაქტის ძლიერ დროს

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები მოისმენენ პ. ჩაიკოვსკის ,,ვალსს’’ (,,საბავშვო ალბომიდან”). ცეკვის საშუალებით გამოხატავენ რიტმს და ძლიერ დროს ფეხის დარტყმით გადმოსცემენ.


რესურსები

მოსასმენი  აპარატურა,  აუდიო ჩანაწერი: პ. ჩაიკოვსკი - ,,ვალსი”.