მონაწილეობს და წარმართავს ვიქტორინას

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები მონაწილეობენ ვიქტორინაში - ეჯიბრებიან პარალელური კლასის მოსწავლეებს. ამისათვის, მოაწესრიგებენ საკუთარ ცოდნას საგნის თეორიულ ნაწილში, პრაქტიკულ  უნარჩვევებში  (სიმღერა, რიტმის გამოხატვა, მელოდიის ამოცნობა, პერსონაჟის განსახიერება, ანალიზის უნარი მუსიკის მოსმენის შემდეგ და სხვ.).


რესურსები

ვიქტორინის ჩასატარებლად საჭირო სხვადასხვა ნივთი.