მხატვრული ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტის პერსონაჟთან ემპათიის/თანაგანცდის  გამოხატვას;
  • ტექსტის გაგებას როლური თამაშებისა და იმპროვიზაციის გზით;
  • ნაწარმოების ამა თუ იმ ეპიზოდში პერსონაჟის საქციელის, მისი განცდების, ემოციების, გადაწყვეტილებების მიმართ საკუთრი დამოკიდებულების, შესაბამისად, შეფასებების გამოხატვას/დამოკიდებულების ახსნას;
  • სხვ.