ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი შინაარსის გადმოცემა.

აქტივობის აღწერა

  • მინიშნებების გამოყენებას ტექსტის შინაარსის  გამოსაცნობად და შინაარსის გადმოცემას;
  • ტექსტის როლურად ინსცენირებას;
  • ცალკეული პერსონაჟის საქციელის შეფასებას და  საკუთარი დამოკიდებულების ახსნას;
  • მოსმენილი ტექსტის შეფასებას პირადი და ლიტერატურული გამოცდილების გათვალისწინებით.
  • სხვ.