ხატავს ან ძერწავს საკრავებს, ორკესტრს, შემსრულებლებს

ტიპური აქტივობები

მუსიკოს-შემსრულებელთა ფოტოსურათების დათვალიერების შემდეგ, მოსწავლეებმა კონტურით უნდა გამოსახონ მევიოლინეს, ფლეიტისტის, დირიჟორის და ა. შ. სილუეტი.


რესურსები

ფოტოსურათები: მევიოლინე, ფლეიტისტი, დირიჟორი, არფისტი.