1. 1.    სამეტყველო ფუნქციები

1.1.   სოციალური ურთიერთობები 

1.2.    ინფორმაციის გაცვლა 

1.3.    აღწერა/დახასიათება

1.4.    შეფასება  

1.5.    გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.6.    დროში ორიენტირება

1.7.     სივრცეში ორიენტირება

1.8.     ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.9.     აუცილებლობა, ვალდებულება

1.10.       ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 •  

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები 

დონე სI, სII

მისალმება

Ciao! Salve! Buongiorno! Buongiorno, Signore/Signora!

Buona  giornata!  Buonasera!  

დამშვიდობება

Ciao! Salve! Arrivederci! A presto! A dopo! A più  tardi!

Salutami tua sorella, tuo fratello, i tuoi...

Buonanotte!

მოკითხვა

Come va? Tutto bene?  Abbastanza  bene.

Non c’è male,  grazie.

პიროვნების წარდგენა

Ecco Carlo! Ecco Laura!

Ti presento il mio amico Michele! Piacere.

 

თავაზიანი მიმართვა

Scusi, Signore/Signora. Permesso? Caro/a...

Desidera? Dica pure. Dov’è via...? Posso fare una domanda?

მობოდიშება

Scusi. Prego.Tutto bene. Mi dispiace.    

მადლობის გადახდა

Grazie mille. Sei molto gentile. Di niente/Prego.

Ben arrivato/a! Piacere mio!

კეთილი სურვილების გამოხატვა, მილოცვა

Tanti  auguri di buon compleanno.  Buon  Natale e felice Anno Nuovo. Grazie e  altrettanto.  Auguri. Buona fortuna.  Buona giornata.

Complimenti. Buon appetito.

წახალისება/შექება

Bravo/a!  Bravissimo/a! Perfetto! Ottimo!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

Che ne dici di …? Andiamo…  Ho un’ idea. Sarebbe bello. 

Vieni con noi? Stasera vorrei  invitarti… Andiamo a fare una passeggiata?

ინტერაქცია სუფრასთან

Che cosa vuoi/prendi? Prendo/vorrei…      Tieni! Mi passi…?

Ne vuoi? Serviti! Da bere prenderei… Passami il menù, per favore. Per dessert vorrei…

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Che cosa desidera, signore/a? Potrei  vedere…? Quanto costa…?   Sto cercando…

È caro! Non è caro! È a buon mercato! Che misura è?

Che taglia ha? Ci sono i saldi?

ტელეფონით საუბარი

Pronto! Con chi parlo? Mi passi  per favore…? Chiamami! Ci sentiamo! Posso parlare con Alessandra?

ინტერაქცია მიმოწერისას

Caro/a …  Gentile signore/a. Egregio professore. Gentile professoressa.

Un abbraccio. Baci. Cordiali saluti. Distinti saluti.

დათანხმება, უარის თქმა

Sì. No. Perfetto. Va bene. Penso che tu abbia ragione. Volentieri. Sei molto gentile. Certo. Certamente. Adesso no!

Adesso sì!

1.2.ინფორმაციის გაცვლა

 

პირადი მონაცემების შესახებ 

Come ti chiami? Sono/Mi chiamo Daniele. Mi chiamo Caterina e tu? Quanti anni hai? Qual è il tuo indirizzo? Dove abiti? Qual è  il tuo numero di telefono? Quando e dove  sei nato/a?

Sono nato/a …

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ

Di dove sei? Sono georgiano/a.  Sono di Tbilisi. Qual è la tua nazionalità? 

ცხოველების, საგნების შესახებ

Che cos’è? È  una penna.  A cosa serve? Serve per scrivere. Com’è? Di chi è questo cane/gatto? È mio.

პროფესიის/ხელობის შესახებ

Che lavoro fai? Qual è la tua professione? Che mestiere fai? Faccio l’insegnante. Sono infermiera, ingegnere, avvocato, musicista, psicologo…

ჯანმრთელობის შესახებ

Come stai? Come ti senti? Sto bene/male. Mi sento bene/male. Che cos’hai? Ho mal di testa/denti/stomaco/gola… Ho la febbre/la tosse/ l’influenza…

ამინდის შესახებ

Che tempo fa? Fa bel/brutto tempo. Piove. Tira vento. C’è il sole. È nuvoloso. Nevica. Il cielo è sereno.

სურვილის შესახებ

Vorresti  una banana? Volentieri. Ho voglia di… Non ho voglia di… mi piacerebbe…  preferisco…

1.3.აღწერა/დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა

 

Com’è lui/lei? È una persona simpatica/antipatica. È  biondo/a. È  moro. È grasso/a. È alto/a. È una donna molto bella. Hai gli occhi azzurri, marroni…

ადამიანის ხასიათი

Com’è lui/lei? È gentile. È timido/a. È socievole. È simpatico/a. È triste/spensierato/a.

საგნის აღწერა

Com’è questo tavolo? È grande, piccolo, rotondo, ovale, rettangolare.  È nero, bianco, marrone…

1.4.შეფასება

 

აზრის, შთაბეჭდილების, გემოვნების, დამოკიდებულების გამოხატვა

Mi piace. Non mi piace. Preferisco la musica classica. Non sopporto… È noioso. È vero. Non è vero. È giusto. Non è giusto.

1.5.გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

Sono felice. Sono contento/a. Sono emozionato/a. Lui/Lei è felice. Sono arrabbiato/a. Che vergogna!  Non ti arrabbiare! Sono deluso/a. Non sono sicuro/a. Davvero?! Che strano! Sono sorpreso/a.  Mi dispiace! Che peccato! Ho paura! È interessante. Mi interessa. Non mi interessa. Fa’ come vuoi. Non ho niente in contrario. Ho freddo. Ho caldo. Ho sonno. Ho fame. Ho sete. Sono impegnato/a.

1.6.დროში ორიენტირება

 

დროში ლოკალიზება

 

 

Che ora è? Che ore sono? È  l’una. Sono le dieci. A che ora? All’una. Alle due. Oggi. Domani. Ieri. Dopodomani. Che giorno è oggi? Oggi è lunedì…  Quando parte il treno? Il treno parte fra mezz’ora. Quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo sei.

ქრონოლოგია

All’inizio. Alla fine. Di rado. Una volta alla settimana.  Ogni  giorno/mese/anno. Durante la lezione. Quanto dura la lezione? Dura un’ora. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì.

1.7.სივრცეში ორიენტირება

 

ადგილმდებარეობა

 

Dov’è la borsa? È in camera. È sulla sedia. La mia casa è lontana dalla scuola. Dove si trova la stazione? A destra. A sinistra. Dov’è la fermata? È vicina. È lontana.

მიმართულება/

დანიშნულების ადგილი

Vado a Roma/in Italia. Vengo da Milano/dall’Italia del nord.

Lui va in Sicilia. Noi ritorniamo dall’America.

1.8.ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია

È dispiaciuto perché ha perso. Perché sei triste?

Giovanni è intelligente ma pigro.

1.9.აუცილებლობა, ვალდებულება

Si può? Permesso? Ripeti! Ascolta e rispondi! Lui deve venire a scuola alle nove. Noi dobbiamo partire alle sette.

1.10.ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

 

Silenzio! Aprite il libro a pagina sedici. Chiudete il quaderno! Osservate bene! Chi è presente? Chi è assente?

Chi ha finito? Ripetete ancora una volta, per favore. Lavorate individualmente. Lavorate in coppia. Chi fa la presentazione?

Fate in fretta! Coniugate i verbi! Cancellate! Copiate! Chi può tradurre? Come si dice in italiano…? Cosa vuol dire? Che cosa significa? Non ho capito! Mi può spiegare? Posso leggere? Ho finito. Non ho ancora finito.

 

 1. ლექსიკა

2.1.   ინდივიდი

2.2.   ინდივიდის გარემოცვა

2.3.   დღესასწაულები და ზეიმები

2.4.   ყოველდღიური აქტივობები

2.5.   ინდივიდის ორიენტირები

 

რუბრიკა

მაგალითები

2.1.ინდივიდი

დონე I, სII

სხეული

 

Il corpo, la testa, il collo, la gola, le guance, un occhio, le sopracciglia, le ciglia, un orecchio, le orecchie, i denti, la barba, i baffi, una mano, le braccia, il petto, una gamba, la  schiena, il cuore, le ossa…

გარეგნობა

 

Bello, grande, piccolo, minore, maggiore, sportivo, elegante, robusto, bruno, nero, grasso, magro, strano, attraente, simpatico, carino, muscoloso, abbronzato…

ხასიათი

Gentile, rumoroso, pauroso, coraggioso, stupido, timido, intelligente, curioso, energico, attivo, passivo…

ტანსაცმელი/აქსესუარები

Un  maglione, una maglietta, una camicia, una felpa, i pantaloni, un impermeabile, gli occhiali, una borsa, gli orecchini, un braccialetto, un vestito tradizionale, una cravatta, i bottoni…

ჰიგიენა

Lavarsi, pettinarsi, lavarsi  i denti, fare la doccia, fare il bagno, un dentifricio, uno spazzolino da denti, una saponetta, uno shampoo…

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა

Essere malato, aver  mal di…, avere la febbre, avere il raffreddore, avere la tosse, una  medicina, le pillole, l’esame del  sangue, l’ospedale, la farmacia, il pronto soccorso,  un malato, una malata, il dentista, curare, guarire…

კვება (კერძები, ჭურჭელი)

Una tartina, un biscotto, una torta, il caffè, un tè, una zuppa, una frittata, le patate fritte, l’insalata, la casseruola, una bottiglia, una teiera, una caffettiera…

პროფესია/ხელობა/საქმიანობა

Un giornalista, un ingegnere, un pompiere, un commesso, un cameriere, un autista, lavorare, riposare…

შეფასება და ემოციური   რეაქციები

Adorare, amare, piacere, arrabbiarsi, essere sorpreso, essere triste, essere preoccupato, essere felice, essere allegro…

 

2.2.ინდივიდის გარემოცვა

 

ადამიანები

Un uomo, una donna, un bambino, una bambina, una coppia, un amico, un’amica, un figlio, una figlia, un adulto, un vicino, una vicina, una persona, un ragazzo, una ragazza, un signore, una signora…

ოჯახი/ ნათესავები

Un fratello, una sorella, un cugino, una cugina, un/una nipote, i gemelli, una mamma, un papà, i parenti, un nonno, una nonna, una nuora, un genero…

ცხოველთა სამყარო

 

Animali domestici, animali selvatici, un gallo, una gallina, una mucca, un bue, un tacchino, un asino, un cane,  un gatto, una giraffa, una scimmia, un topo, un pappagallo, una farfalla, un lupo, un leone, belare, fare chicchirichì, fare coccodè, ruggire, barrire, abbiare, miagolare…

ბუნება

Un albero, un fiore, la terra, l’erba, una montagna, una roccia, un deserto, una cascata, una spiaggia, la natura, un fiume, un campo, un continente, un oceano, un lago…

ბუნების მოვლენები/

ამინდი

Tramonto, alba, vento, pioggia, neve, un terremoto, fa freddo, fa caldo, fa fresco, c’è la nebbia, c’è  il sole, fa bel tempo, fa brutto tempo,  tira vento, tuona…

გეოგრაფიული დასახელებები/ ეროვნება

Italia, Roma, Georgia, Tbilisi, un georgiano, una georgiana, Francia, francese, Spagna, spagnolo, Inghilterra, inglese, Olanda, olandese... le Alpi, gli Appennini, il Mar Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar Caspio, il Caucaso…

ქალაქი/სოფელი

La capitale, la strada, una via, il centro, un palazzo, una piazza, un viale, un edificio, una statua, la campagna,  la scuola,  una regione, un bosco, un sentiero, una chiesa, la cattedrale, il sottopassaggio …

საცხოვრებელი ადგილი

Un palazzo, un cortile, un centro, un appartamento, una cucina, un bagno, un salotto, un garage, un albergo, la metro, un piano, un villaggio, un muro, un tetto, una finestra, una porta, un giardino, un ascensore…

ავეჯი/

საყოფაცხოვრებო ნივთები

Una tavola, un tavolo, un letto, un cuscino, una lampada, un frigorifero, un forno, un fornello, una caffettiera, una sedia, una lavatrice, una lavastoviglie…

სკოლა/ სკოლის პერსონალი/სასკოლო ნივთები

 

Una scuola, una classe, una lezione, l’intervallo, un insegnante, un maestro, una maestra, la  sala  insegnanti, la segreteria, la direzione, la mensa, la  biblioteca, una lavagna, una piscina, un professore, una professoressa, un compagno di classe…

სასწავლო საგნები

 

Le lingue straniere, l’italiano, l’inglese, il  tedesco, lo spagnolo, il  francese, la grammatica e la letteratura  georgiana, la matematica,  la storia, la musica, l’algebra, la geometria, l’educazione fisica, l’educazione civica…

სავაჭრო ობიექტები/ პერსონალი

Un supermercato, un negozio, una cassa, un cassiere, un cliente, una bilancia, un commesso, una farmacia, una farmacista, una libreria, una profumeria, una cartoleria, una pizzeria, il pizzaiolo...

სურსათი

 

La frutta di stagione, i legumi, una banana, un ananas, una ciliegia, un’arancia, un’albicocca, un pomodoro, le patate, una mela, una prugna, un cetriolo, un mandarino, le noci, le  nocciole, un melone, un cocomero, un gelato, una carota, un pesce, una limonata, un formaggio, un tè, la cioccolata, una caramella, i cereali, lo zucchero, il riso, il burro, il formaggio…

კვების ობიექტები/ პერსონალი

Un ristorante, un bar, un caffè, una trattoria,  una pizzeria,  un menù, un cameriere, una cameriera, le bevande, una ricetta, un’alimentazione sana, il tavolo è riservato, un cuoco…

ტრანსპორტი/

პერსონალი

La metro, la motocicletta, una nave, un autobus, un taxi, un vaporetto, un’auto, una moto, una bicicletta, una valigia, un viaggio, un biglietto, un aeroporto, una stazione, un passeggero, un marinaio, un capitano, un capostazione…

ფოსტა/

პერსონალი

La posta, una lettera, l’e-mail, l’indirizzo, un timbro, un corriere, un telegramma, un fax, un pacco, un postino, un autista…

კულტურის ობიექტები/პერსონალი

Un cinema, un teatro, l’opera, un museo, uno zoo, un attore, un’attrice, una mostra, una commedia musicale, un concerto  classico, la musica leggera…

 

2.3.

დღესასწაულები და ზეიმები

Babbo Natale, il Capodanno, un regalo, l’albero di Natale, le candele, le campane, l’Epifania, il Natale, la Pasqua, un panettone, il torrone, l’uovo di cioccolato, il Carnevale, la maschera, un ballo in maschera, San Valentino, la festa della mamma, la cartolina, festeggiare, fare festa, un ballo…

 

2.4.

ყოველდღიური აქტივობები

 

შინ

 

Dormire, mangiare, bere, svegliarsi, alzarsi, lavarsi, restare, riposare, divertirsi, raccontare, parlare, discutere, aiutare, portare, dimenticare, lasciare, apparecchiare, sparecchiare, cucinare, lavare, pulire, rifare il letto, versare, mischiare, bollire, friggere...

გარეთ

Venire, andare, uscire, entrare, salire, scendere, presentare, conoscere, scherzare, partire, arrivare, camminare, attendere, aspettare, cadere, attraversare, portare, accompagnare, camminare, comprare, vendere, avere fretta, arrampicarsi, scivolare, tenere, buttare...

სკოლაში

 

Test, l’intervallo, la mensa, marinare le lezioni, uscire fuori, spiegare, calcolare, pensare, vincere, decidere, copiare, cantare, discutere, migliorare, rispondere, incoraggiare, colorare, dipingere, fare, capire, correggere, trasformare, coniugare, leggere, scrivere, ascoltare, apprendere, comprendere, cominciare, finire, raccontare, ripetere, memorizzare, fare  domande, rispondere alle domande, pulire la lavagna, incollare, tagliare, prendere un bel voto /brutto voto

სპორტი

 

Sciare, giocare a calcio/a tennis, pattinare, nuotare, perdere, vincere, pareggiare, partecipare, allenarsi, segnare un goal, fare sport, il campione, la gara, la medaglia d’oro/d’argento, una piscina, uno stadio, i giochi olimpici, la squadra,  allenatore, …

არდადეგები/დასვენები და გართობა

 

Andare in vacanza, divertirsi, fare un giro, fare una passeggiata, nuotare, giocare a carte, i videogiochi, decorare, ballare, cantare, guardare la TV, ascoltare la musica, fare un’escursione, suonare la chitarra/il pianoforte, visitare il museo, collezionare, partecipare ad un concorso, le Olimpiadi, il festival, il cruciverba, le vacanze estive/invernali…

მგზავრობა/

გადაადგილება

Prendere la metropolitana/ il treno/ l’autobus/la bicicletta/la moto/l’auto, viaggiare, cambiare linea, parcheggiare, frenare, muoversi, prenotare un biglietto/l’albergo, andare a piedi, atterrare, prendere un biglietto di andata e ritorno, l’arrivo, la partenza, la prima e la seconda classe...

 

2.5.ინდივიდის ორიენტირები

 

დროში ლოკალიზება, კვირის დღეები, თვეები, წელიწადის დროები

Presto, tardi, veloce, la mattina, mezzogiorno, il pomeriggio, la sera, la notte, un’ora, un quarto d’ora, ieri, domani, dopodomani, ieri l’altro, più tardi, i giorni della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. I mesi dell’anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Le stagioni: primavera (primaverile), estate (estivo), autunno (autunnale), inverno (invernale).

სივრცე

ქვეყნის მხარეები

Nord, sud, est, ovest, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest.

ადგილმდებარეობა

Spazio, posto, su, sotto, sopra, davanti, in fondo, dietro, lontano, vicino, a destra, a sinistra, ecco…

მახასიათებლები

ფერი

Verde, bianco, rosso, blu, celeste, azzurro, marrone, grigio, giallo, nero, arancione, rosa, viola, chiaro, scuro…

ზომა, ფორმა

Grande, piccolo, alto, basso, grosso, corto, lungo, largo, immenso, stretto, maiuscolo, minuscolo, triangolare, rettangolare, quadrato, ovale…

წონა, რაოდენობა, ტემპერატურა, შემადგენლობა

Pesante, leggero, un chilo, un etto, più di, meno di, caldo, freddo, fresco, tiepido, sotto zero, sopra lo zero, grado, una misura.

ნიშან-თვისებები

Molto bene, male, piccolissimo, nuovissimo, anziano, vecchio.

რიცხვები

 

Da 20 a 100, zero, i numeri cardinali, i numeri ordinali, primo, secondo…

Paio, una decina, un centinaio, da 100 a 1000, 2000…

 

3. გრამატიკა 

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

      დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო წლებში.

 

 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una,un’)
 • განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’,i, gli, le)
 • ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 • მარტივი წინდებულები (a, su, di, in…)
 • შერწყმული წინდებულები (al, sulla, dell’, nello…)
 • ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 • რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 • არსებითი სახელის გრამატიკული სქესი: მამრობითი და მდედრობითი სქესი; მხ. და მრ. რიცხვები; (gatto-gatti, disco-dischi, amico-amici, amica-amiche, albergo-alberghi)
 • ზედსართავი სახელების შეთანხმება არსებითი სახელის მამრობით da მდედრობით სქესთaნ (ზოგადი წესი – ზედს. + o/a, albero bello – alberi belli ; casa bella – case belle; calciatore georgiano - calciatori georgiani; donna giovane – donne giovani)
 • პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui/lei, Lei, noi, voi, loro)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით  (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le, Le, ci vi, gli)
 • ზმნის უარყოფითი ფორმა  (non - verbo – più/niente/mai)
 • კითხვითი წინადადება (კითხვითი სიტყვები: Cosa? Chi? Dove? )
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (Il cane è sotto il tavolo. Sul tavolo c’è un libro. Lei è qui)
 • ზმნის საწყისი ფორმები –I, II და III ჯგუფი. ზმნის უღლება თხრობითი კილოს  აწმყო დროსა (l’indicativo presente) da ბრძანებით კილოში (l’imperativo) 
 • უკუქცევითი ზმნების უღლება თხრობითი კილოს აწმყო დროსა და ბრძანებით კილოში (alzarsi, radersi, vestirsi…) 

4. ფონეტიკა

ბგერათა წარმოთქმა

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნების წარმოთქმას: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz…

 

ინტონაცია

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება, გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

 ბგერათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione. Il troncamento)

 

5. ორთოგრაფია

ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება; მახვილების დასმა (ბლაგვი, მკვეთრი: città, perché, virtù…); აპოსტროფის da h–ს გამოყენება (ხმოვნის შეკვეცა ხმოვნებისა და h-ს წინ); დამხმარე ასოები [k,w,y, j, x] უცხოური წარმოშობის სიტყვებში (judo, Kiev, whisky, xilofono…). ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნები: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz… 

 

6. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა 

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვა)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება...)
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - Signora, Signore, Signorina და სხვა), ჟესტიკულაცია.
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 • დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი... )
 • ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (chicchirichì, bau bau,  miao, toc-toc...  შდრ:  ყიყლიყო,  ავ–ავ, მიაუ, კაკ-კუკ  და სხვა)
 • გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà, mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)
 • სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე, ტბა
 • რამდენიმე იტალიურენოვანი ქვეყანა (შვეიცარია, სან-მარინო) (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი) (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ  ნაწარმოებს)
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...) 
 • ცნობები იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან