1. სამეტყველო ფუნქციები 

1.1.              სოციალური ურთიერთობები

1.2.              ინფორმაციის გაცვლა

1.3.              აღწერა/დახასიათება

1.4.              გემოვნება

1.5.              შეფასება

1.6.              საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა

1.7.              გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.8.              შეგრძნებების გამოხატვა

1.9.               დროში ორიენტირება

1.10.        სივრცეში ორიენტირება

1.11.        ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა

1.12.        ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

დონ - დIII

დონე - დIV

 

მისალმება

Buongiorno, Signora!

Buonasera!

Buongiorno, Signora!

Buonasera! Benvenuto!

დამშვიდობება

A lunedì! Buona serata!

Arrivederci!

A domani! A presto! ArrivederLa!

 

მოკითხვა

Tutto bene? Tutto bene, grazie. Non c’è male!

Non c’è male! Così così!

 

პიროვნების წარდგენა

Ti presento Nicola!

Tu conosci Martina?

თავაზიანი მიმართვა

Ecco un po’ di cioccolata, se ti va.

Vorrei della cioccolata/Vorrei andare a Roma.

მობოდიშება

Scusami! Mi scusi!

Scusami! Mi scusi!

მადლობის გადახდა

Ti vorrei ringraziare! La vorrei ringraziare!

Ti vorrei ringraziare! La vorrei ringraziare!

მილოცვა/კეთილი სურვილების გამოხატვა

Buona Pasqua!

Buone feste!

წახალისება/შექება

Bravo! Fantastico! Va benissimo! Va molto bene!

Coraggio! Benissimo!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

Andiamo?

Giochi con me? Vieni da me?

დათანხმება, უარის თქმა

D’accordo! Non sono d’accordo!

D’accordo! Non sono d’accordo!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

 

 

პირადი მონაცემების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი

Come ti chiami? Mi chiamo Nino, e tu?

Io mi chiamo Silvia. Quanti anni hai? Io ho otto anni.

Dove abiti? Io abito in Georgia, a Tbilisi.

ადამიანების შესახებ

Chi sei? Chi è?

Che cosa mangi oggi? Oggi mangio…

ცხოველების/საგნების შესახებ

Cosa c’è sul tavolo?

Sul tavolo c’è un libro.

Ci sono dei libri nel cassetto?

Sì, ci sono dei libri.

No, non ci sono dei libri.

ჯანმრთელობის შესახებ

Sono malato/a

 

Lei ha mal di gola. Io ho mal di denti.

აქტივობების შესახებ

 

 

Cosa fai? Ballo.

Gioco a calcio. Vado in bicicletta.

Che cosa sapete fare? Noi sappiamo cantare e ballare.

Che cosa vuole fare lui/lei? Lui/Lei vuole andare in piscina.

ამინდის შესახებ

Che tempo fa? Fa bel tempo. Fa brutto tempo.

Che tempo fa? Fa freddo. Fa caldo Piove.

სურვილის შესახებ

Io voglio del dolce.

Vuoi giocare? Sì, voglio giocare.

Cosa non gli/le piace? Non gli/le piacciono le patate.

Noi vogliamo andare allo zoo.

იმის შესახებ, თუ რა აქვს, ვინ/რა ჰყავს

Hai  dei fratelli? Sì, io ho un fratello./ No, non ho fratelli.

Hai un fratello? No, sono figlio unico.

Hai una penna? Sì, ce l’ho./No, non ce l’ho

1.3. აღწერა/დახასიათება

 

 

ადამიანის გარეგნობა

Lui è carino. Lei è carina

Lui è biondo/castano, giovane. Lei ha una felpa rossa.

ადამიანის ხასიათი

Lui è contento.

Lei è contenta.

Lui/Lei è divertente/triste.

საგნის აღწერა

La borsa è rossa.

Il tavolo è grande e rotondo. Il mio righello è corto. La gomma è bianca.

1.4. გემოვნება

Non mi piace… mi piace…

Noi andiamo a giocare a calcio.

Non mi piace… A lui/lei piace…

Lei odia… .

Preferisco andare a piedi.

1.5. შეფასება

Buono! Bello! Fantastico!

Com’è bello!

 1.6. საჭიროებისმოთხოვნილების გამოხატვა

Ho sete. Ho fame…

 Ho sete. Ho fame… Ho bisogno di…

1.7.  გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

Sono contento/a.

Ho paura.

Sono triste. Lui è arrabbiato. Lei è arrabbiata. Non ha paura…

 1.8. შეგრძნებების გამოხატვა

Ho caldo/freddo.

Sono stanco/a.

1.9. დროში ორიენტირება

 

 

დროში ლოკალიზება

 

 

È primavera/estate/autunno/ inverno.

 

Che ore sono? Sono le cinque. È mezzogiorno. Oggi vado allo stadio.

Adesso mangio.

A che ora? All’una. Alle due…

ქრონოლოგია

Prima mangio, dopo gioco.

Prima mangio, dopo vado in bicicletta.

1.10. სივრცეში ორიენტირება

 

 

ადგილმდებარეობა

Chi sei? Chi è Lei?

Dov’è? È sul tavolo/in camera…

1.11. ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა

Posso uscire? Certo, esci pure.

Posso uscire? Certo, esci pure. Lui deve studiare. Deve tornare a casa. È vietato. Non aprire.

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

 

მასწავლებლის მითითებები, მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

È tuo! Siete pronti? Lavorate con i compagni!

Non capisco…!

Mettete via le vostre cose! Avete finito? Pulite il banco! Scrivete i compiti per casa! Non ho la matita! Dammi il tuo diario! A che pagina…? 

 

2.    ლექსიკა

2.4. ინდივიდი

2.5. ინდივიდის გარემოცვა   

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

2.7. აქტივობები

2.8. ორიენტირები

 

რუბრიკა

მაგალითები

2.1. ინდივიდი

დონ - დIII

დონ - დIV

სხეული

I denti, lo stomaco, un braccio…

Il corpo, la gola, l’orecchio, la gamba…

გარეგნობა

Giovane, vecchio, i capelli  lunghi/corti…

Carino, grasso, magro, giovane, vecchio, i capelli rossi, gli occhi azzurri/marroni…

ხასიათი

Felice, contento/a…

Divertente, triste, allegro/a…

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

Le calze, le scarpe…

 

 

L’abbigliamento, un maglione, i pantaloni, un pigiama, un vestito, un abito, i jeans, una camicia. . .

ჰიგიენა

Ho le mani sporche…

 

Lavarsi il viso, lavarsi i denti, pettinarsi, farsi il bagno/la doccia, uno spazzolino, sporco, pulito…

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

Ho mal di…

È malato/a, ha mal di…

კვება (კერძები,ჭურჭელი)

La  marmellata, una torta,

il formaggio...

Una forchetta, una tazza,  un piatto,

un cucchiaio, un coltello . . .

შეფასება და ემოციური   რეაქციები

Sono felice…Sono triste…

È felice/triste/contento/stanco…

 

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

 

 

ადამიანები

Un amico/un’amica…

Un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina…

ოჯახი, ნათესავები

Un fratello, una sorella, un nonno, una nonna…

Una famiglia, la mamma, il papà, una zia, uno zio, i genitori, un cugino, una cugina…

ცხოველთა სამყარო

 

Un orso, un elefante, una tigre, una farfalla, una tartaruga…

Gli animali della fattoria/della foresta, gli animali domestici, un asino, una mucca, un leone, un cavallo, una volpe, un’oca, un’anatra…

ზღაპრის სამყარო

Un mostro, una fata, una strega, un principe, una principessa…

Un orco, un drago, una bacchetta magica, un pirata…

ბუნება

Una foresta, un lago…

 

Il cielo, il mare, un fiume, una spiaggia, una montagna, le stelle . . .

ბუნების მოვლენები

La pioggia, la neve…

 Nevica,  piove . . .

გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება

L’Italia, Roma, un italiano, un georgiano, la Georgia, Tbilisi…

La Russia, un russo, l’Africa, un africano…

 

საცხოვრებელი ადგილი

Un salone, un ufficio, il bagno…

Un appartamento, una sala, un bagno, un piano, un corridoio… 

ავეჯი/

საყოფაცხოვრებო ნივთები/ სათამაშოები

 Un divano, i giocattoli…

Un poster, un videogioco, gli occhiali da sole, un ombrellone, una sveglia, un orologio…

სკოლა/სკოლის პერსონალი

Una scuola, gli studenti, il  professore, la professoressa…

La mensa, l’intervallo…  

სასკოლო ნივთები

La colla, le forbici…

Il mappamondo, la cartina, la calcolatrice, uno zaino, un computer, un manuale…

სასწავლო საგნები

L’italiano, la musica… 

Matematica, geografia, ginnastica, disegno…

სავაჭრო ობიექტები/ პერსონალი

Un negozio, un mercato, una concessionaria, un panettiere, un panificio, un pasticcere, una pasticceria, un libraio, una libreria…

Un supermercato, un venditore, un farmacista, una farmacia, un macellaio, una macelleria, un barista, un bar…

სურსათი

Un’albicocca, un formaggio, una pesca, una mela...

I cereali, il pane tostato/con la marmellata, la frutta, i fagioli, il formaggio, le patate, il burro, le caramelle…

კვების ობიექტები

La pizzeria, il McDonald’s …

Il ristorante, un bar...

ტრანსპორტი/

პერსონალი

Una moto, un taxi, una bicicletta, un autobus, la metro…

Un autobus, un aereo, una nave, una macchina, un treno, un tram...

ფოსტა/პერსონალი

Un messaggio, una lettera, una cartolina, un corriere, un indirizzo, un postino…

Un pacchetto, un timbro, un codice postale, una busta, il destinatario, il  mittente…

კულტურის ობიექტები/

პერსონალი

Il cinema, il teatro, lo zoo, il circo, un pagliaccio, un acrobata…

Il cinema, il teatro delle marionette, lo zoo, il circo, un pagliaccio, un acrobata…

2.3. დღესასწაულები და ზეიმები

 

 

 

Natale, Babbo Natale, un regalo, gli addobbi, un albero di Natale, le candele...

Un ballo, una maschera, il venticinque Aprile, Pasqua, l’uovo di cioccolato, Martedì grasso, il Carnevale, il costume di Carnevale…

 

 

2.4.აქტივობები

 

 

შინ

 

Dormire, bere, mangiare…

 

Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, radersi, vestirsi, mettersi…, preparare la colazione, sedersi sul divano, guardare la televisione, pulire…

სკოლაში

 

Contare, colorare, cantare, saltare…

Calcolare, leggere, scrivere, disegnare, imparare...

სპორტი

Giocare a calcio

Giocare a pallavolo/a pallacanestro/a tennis…

დასვენება და გართობა

Giocare a  calcio /a tennis/a biliardo. Andare in bicicletta/sui pattini.

Fare una passeggiata, fare una gita, ballare, nuotare, giocare a carte/a tennis...

მგზავრობა/გადაადგილება

Prendere l’autobus, andare a piedi/in bicicletta…

Prendere l’autobus, andare a piedi/in bicicletta/in tram, viaggiare…

 

2.5.ორიენტირები

 

 

დრო

კალენდარი, წელიწადის დროები,  თვეები, კვირის დღეები,

დღე/ღამის მონაკვეთები, საათი, დროში ლოკალიზება

La primavera, l’estate,

l’autunno, l’inverno.

Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.

Mattino, pomeriggio, sera, notte.

Mezzogiorno/mezzanotte, un’ora, un quarto d’ora, un minuto, un secondo, domani, dopo, più tardi.

სივრცე

ადგილმდებარეობა

Casa…

Qui, là…

მახასიათებლები

ფერი

Grigio, marrone, arancione, rosa, viola…

Grigio, marrone, arancione, rosa, viola, azzurro, celeste…

ზომა, ფორმა

Lungo, corto…

Rotondo, ovale…

წონა, რაოდენობა

Molto, poco…

Leggero, pesante, un chilo…

რიცხვები

Da 1 a 100

Da 1 a 100

 3. გრამატიკა

     გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

      დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო წლებში 

 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una, un’)
 • განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’,i, gli, le)
 • ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 • მარტივი წინდებულები (a, su, di, in…)
 • შერწყმული წინდებულები (al, sulla, dell’, nello…)
 • ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 • რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 • არსებითი სახელის გრამატიკული სქესი (მამრობითი და მდედრობითი სქესი); მხ. და მრ. რიცხვები (gatto-gatti, disco-dischi, amico-amici, amica-amiche, albergo-alberghi)
 • ზედსართავი სახელების შეთანხმება მამრობითი და მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან  (ზოგადი წესი – ზედს. + o/a, albero bello – alberi belli; casa bella – case belle; calciatore georgiano - calciatori georgiani; donna giovane – donne giovani)
 • პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui/lei, Lei, noi, voi, loro)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით  (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli) 
 • ზმნის უარყოფითი ფორმა   (non - verbo – più/niente/mai)
 • კითხვiთი წინადადება (კითხვითი სიტყვები: Cosa? Chi? Dove? )
 •  ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (Il cane è sotto il tavolo. Sul tavolo c’è un libro. Lei è qui)
 • ზმნის საწყისი ფორმები – I, II და III ჯგუფი. ზმნის უღლება თხრობითი კილოს    აწმყო დროსა და  (l’indicativo presente)  ბრძანებით კილოში  (l’imperativo)
 • უკუქცევითი ზმნების უღლება თხრობითი კილოს აწმყო დროსა და ბრძანებით კილოში (alzarsi, radersi, vestirsi…)  
4. ფონეტიკა  

ბგერათა წარმოთქმა

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს წარმოთქმას:

ა) შერბილებული თანხმოვნების: n და l-ს: gn/gl

ბ)ორმაგი  და შედგენილი თანხმოვნების: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz...

 

ინტონაცია

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება, გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

 

ბგერათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione) 5. ორთოგრაფია

ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება; მახვილების დასმა (ბლაგვი, მკვეთრი: città, perché, virtù…); აპოსტროფის და h – ს გამოყენება (ხმოვნის შეკვეცა ხმოვნებისა და h-ს წინ); დამხმარე ასოები  [k,w,y, j, x] უცხოური წარმოშობის სიტყვებში (judo,Kiev,whisky,xilofono…). ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნები: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz... 

 
6. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება) 
 
 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.:მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვა)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება. . . )
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - Signora, Signore, Signorina და სხვა), ჟესტიკულაცია.
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 • დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი... )
 • ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (chicchirichì, bau bau, miao, toc-toc...  შდრ:  ყიყლიყო,  ავ–ავ, მიაუ, კაკ-კუკ  და სხვა)
 • გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà, mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)
 • სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე, ტბა
 • რამდენიმე იტალიურენოვანი ქვეყანა (შვეიცარია, სან-მარინო ... დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი) სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ  ნაწარმოებს.
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...) 
 • ცნობები იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან