გრამატიკული წესების მართებულად გამოყენება და მართლწერის ნორმების დაცვა.

აქტივობის აღწერა

  • შემოქმედებით უნარ-ჩვევებს;
  • საყრდენების გამოყენებით ტექსტის შექმნას;
  • ნაწერის რედაქტირებას;
  • სხვ.