განიხილავს ანსამბლის სხვადასხვა შემადგენლობას

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები მოისმენენ ნ. გაბუნიას “იგავს” ინსტრუმენტული ანსამბლისა და სოლისტებისათვის და საუბრობენ ამ ნაწარმოებზე - ინსტრუმენტული ანსამბლის შემადგენლობაზე, საკრავთა რაოდენობაზე, ტემბრზე, ნაწარმოების ხასიათზე.


რესურსები

მოსასმენი  აპარატურა, აუდიო ჩანაწერი: ნ. გაბუნია – “იგავი”.