განასხვავებს ნელ და ჩქარ შესრულებას, ხმამაღალ და ხმადაბალ ხმოვანებას მუსიკალური ფრაგმენტების მოსმენისას

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები მოისმენენ  რ. ლაღიძის ,,საჭიდაოს’’ და დამოუკიდებლად შეავსებენ ცხრილს (ეჩვევიან ნაწარმოების სახელწოდების მიღებული ფორმით ჩაწერას).

რესურსები

მოსასმენი  აპარატურა, აუდიო ჩანაწერი: რ. ლაღიძე - ,,საჭიდაო”; დაფა, მარკერი, რვეულები, კალმისტრები.


შენიშვნა

ეს აქტივობა შეიძლება გამოვიყენოთ მუს.III.8. შედეგზეც. მსგავსი ცხრილი შეიძლება გამოვიყენოთ მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების/ ფრაგმენტის სხვადასხვა ნიშნით დახასიათებისას.