განარჩევს და ასახელებს სანოტო სისტემის ხაზებს

ტიპური აქტივობები

მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს სანოტო ხაზებს და ზევიდან ქვევით დანომრავს. მოსწავლეებმა უნდა შეასწორონ შეცდომები.


რესურსები

დაფა, მარკერი.