სამეტყველო ფუნქციები

სოციალური ურთიერთობები

ინფორმაციის გაცვლა

აღწერა/დახასიათება

ემოციური რეაქციების გამოხატვა

დროში ორიენტირება

სივრცეში ორიენტირება

აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა

ლოგიკური კავშირები

ინტერაქცია საკლასო ოთახში   

 

 

სამეტყველო ფუნქციები

 

224\\\\"\\"\">

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

 

229\\\\"\\"\">

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

 

სოციალური ურთიერთობები

224\\\\"\\"\">

მაგალითები III და IV დონეებისათვის

229\\\\"\\"\">

მაგალითები V და VI დონეებისათვის

 

მისალმება/ დამშვიდობება

224\\\\"\\"\">

Salut! A bientôt! A demain! À ce soir! À  tout à l\\\\\\\'heure! À  plus tard!

229\\\\"\\"\">

 

პიროვნების წარდგენა/გაცნობა

224\\\\"\\"\">

Je vous présente ... Enchanté!

C’est l’ami de… Vous êtes bien monsieur Dupont ?

229\\\\"\\"\">

 

თავაზიანი მიმართვა

 

 

224\\\\"\\"\">

Je voudrais . . .! Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire ... J’aimerais… Est-ce que je pourrais te demander un service?

229\\\\"\\"\">

 

მობოდიშება

 

224\\\\"\\"\">

Je suis désolé! Pardonnez-moi! Je vous demande pardon!

229\\\\"\\"\">

 Veuillez m\\\\\\\'excuser!

მადლობის გადახდა

 

 

224\\\\"\\"\">

Pas de quoi! Je vous en prie! Merci à vous!

229\\\\"\\"\">

J\\\\\\\'en suis reconnaissant!

Je vous remercie sincèrement!

მილოცვა, კეთილი სურვილების გამოხატვა

 

 

224\\\\"\\"\">

Je te souhaite une bonne fête! Bon après-midi! -  À vous de même. Mes meilleurs vœux!  Je te félicite  ...

229\\\\"\\"\">

Mes compliments… Mes félicitations pour...

წახალისება/შექება

 

 

224\\\\"\\"\">

Continue comme ça! Chapeau! Bon courage! Je suis fier de toi!

229\\\\"\\"\">

 

რჩევა-დარიგება

224\\\\"\\"\">

Je te conseille de lire ce poème. Je vous recommande de goûter ce plat.

229\\\\"\\"\">

Tu pourrais essayer un autre pantalon. Si tu veux un conseil, tu devrais prendre des vacances.

 

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება, უარის თქმა

 

 

 

224\\\\"\\"\">

Je te propose de... Vous pouvez venir?  J\\\\\\\'aimerais bien mais… Si tu es libre...  Pourquoi pas? Avec joie!

D\\\\\\\'accord! Chic! Super!

Oui, merci (c\\\\\\\'est gentil)

C\\\\\\\'est une bonne idée.

Volontiers! Chouette! Je ne peux pas! Je n\\\\\\\'ai pas le temps!

 

229\\\\"\\"\">

Si on allait …Une autre fois!

C\\\\\\\'est avec plaisir que je t\\\\\\\'invite/te propose de... J\\\\\\\'accepte avec joie ton invitation/ta proposition! Ça me ferait plaisir. C\\\\\\\'est vraiment trop gentil mais...

შეხვედრის დანიშნვა,

დათანხმება, უარის თქმა

224\\\\"\\"\">

On peut se voir quand?

On se voit à 4 heures?

D’accord! C\\\\\\\'est parfait!

Je ne peux pas. Je suis occupé.

J\\\\\\\'aimerais vous rencontrer.  

Je voudrais un rendez-vous avec... Lundi à 4 heures, ça vous convient? Ça me convient! Ça me va parfaitement!

Ce n\\\\\\\'est pas possible!

Désolé, mais j\\\\\\\'ai déjà un rendez-vous.

229\\\\"\\"\">

Si tu es d\\\\\\\'accord, je te propose de... Est-ce qu\\\\\\\'il est possible de prendre un rendez-vous avec...

 

აკრძალვა

224\\\\"\\"\">

N\\\\\\\'ouvrez pas cette porte! Il ne faut pas parler pendant les cours. Ne pas courir dans les corridors.

229\\\\"\\"\">

Il est strictement interdit/défendu de marcher sur les pelouses. Je vous interdis de fumer ici. Vous ne devez/pouvez pas l\\\\\\\'abandonner comme ça!

ინტერაქცია სუფრასთან

 

 

 

 

224\\\\"\\"\">

Est-ce que vous voulez… Prenez encore un peu de . . . Goûtez ce . . ., c\\\\\\\'est excellent! Sers-toi! Je peux goûter?

Non, merci, c\\\\\\\'est assez! 

 

229\\\\"\\"\">

Est-ce que je peux en reprendre?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

 

 

 

224\\\\"\\"\">

Quel est le prix de...? C’est cher! Ce n’est pas cher! Vous n\\\\\\\'avez pas moins cher? Le pull, c’est combien? Est-ce que je peux essayer?

Vous payez comment? Par chèque? Non, par la carte bancaire.

229\\\\"\\"\">

Combien je vous dois?

Cette veste est soldée.

 

 

დაჯავშნვა/ჯავშნის გაუქმება

 

224\\\\"\\"\">

- Je voudrais commander/ réserver une table pour 4 personnes/deux billets/places (un allez- retour) pour... –Je fais une réservation par téléphone.

229\\\\"\\"\">

N\\\\\\\'oubliez pas de confirmer et retirer vos billets une demi- heure avant le spectacle.

Une place pour fumeur ou non-fumeur? Côté fenêtre ou côté couloir?.. -Dois-je payer des frais d\\\\\\\'annulation? –Comment annuler ou modifier ma réservation?

ინტერაქცია მგზავრობისას

 

 

 

 

224\\\\"\\"\">

Vous descendez à la prochaine station. Je prends le métro.

 

229\\\\"\\"\">

Pour aller à Port Doré, il y  a un changement (une  correspondance). N\\\\\\\'oublier pas de composter votre billet. Je prends la direction Créteil, c\\\\\\\'est direct! Mon train n\\\\\\\'était pas direct, j\\\\\\\'ai dû changer deux fois! Si on voyageait en/à....

მიმოწერა (მიმართვის, გამომშვიდობების კლიშეები)

224\\\\"\\"\">

Madame ... Monsieur ... Cher Daniel.... Ma chère.... 

A bientôt!  Amicalement.... Avec mes meilleures salutations...

Je vous/t\\\\\\\'embrasse.

Bien affectueusement,… Bien à toi... Grosses bises...Bisous...

229\\\\"\\"\">

 Dans l\\\\\\\'attente de. . . En vous remerciant par avance… Je vous prie d\\\\\\\'agréer mes

salutations distinguées. Monsieur, mes salutations les meilleures.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées…

პოზიციის გამოხატვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

 

224\\\\"\\"\">

Je suis d’accord! Je ne suis pas d’accord! Oui, c’est vrai/ tu as raison! Elle a tort! A mon avis ...  D\\\\\\\'après moi... Vous n\\\\\\\'êtes pas d\\\\\\\'accord? Oui, mais.... Je crois que... .  Moi, je pense que... .

229\\\\"\\"\">

Je trouve qu\\\\\\\'il a raison! Selon moi... .

Voici un exemple de cela... Je suis sûr(e) que… .

Il y a une autre explication. Cette idée me semble inacceptable! Je partage l\\\\\\\'avis de.... Je ne dis pas que... mais cependant... .

სატელეფონო საუბარი

 

224\\\\"\\"\">

Je t’appelle ce soir. Qui est à l’appareil? C\\\\\\\'est de la part de qui? De la part de . . . Ne quittez pas, je vous la passe.  Bonjour, je suis bien au 01 45 67 34 09? Vous avez fait un mauvais numéro. Vous vous êtes trompé de numéro. Patientez, s\\\\\\\'il vous plaît! Laissez le message après le bip sonore.

229\\\\"\\"\">

On peut me contacter au ...

Je peux vous rappeler un peu plus tard…

 

 

ინფორმაციის გაცვლა

224\\\\"\\"\">

 

229\\\\"\\"\">

 

პირადი მონაცემების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი

224\\\\"\\"\">

Quelle est votre adresse?

J\\\\\\\'habite 1, avenue Kazbégui, deuxième entrée, deuxième étage, appartement 37. Ton numéro fixe/portable?

Votre date/lieu de naissance... Votre domicile... Votre situation de famille…

229\\\\"\\"\">

 

ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ

 

224\\\\"\\"\">

Tu es de quel pays? Je suis/viens de...  Vous êtes originaire de quel pays?  Elle est brésilienne, d’origine allemande.

229\\\\"\\"\">

Vous êtes de quelle région?  Vous êtes de quelle nationalité? Il a la nationalité australienne.

თავისუფალი დროის გატარების შესახებ

224\\\\"\\"\">

Comment passes-tu ton temps libre? Quel est ton loisir préféré? Où passes-tu ton week-end? On joue aux cartes. Il va à la discothèque.

229\\\\"\\"\">

Quel est ton passe-temps favori? On fait une partie de cartes. Elle profite parfois de son temps libre pour faire du lèche-vitrines.

პროფესის /ხელობის შესახებ

224\\\\"\\"\">

Quelle est votre profession? Quel est votre métier?

Qu’est-ce que tu voudrais

faire/devenir? Marc est le professeur de mon fils. Il est dans l’enseignement.

 

229\\\\"\\"\">

Qu\\\\\\\'est-ce qu\\\\\\\'elle fait dans la vie? Elle fait de la couture, des ménages. Je m’occupe de la promotion des nouveaux produits.

ჯანმრთელობის შესახებ

224\\\\"\\"\">

Il a guéri.

Quels sont les symptômes?

229\\\\"\\"\">

Il faut que tu consultes le médecin. Que ressentez-vous?  De quoi souffrez-vous?

 

სურვილის, საჭიროების, მოთხოვნილების შესახებ

224\\\\"\\"\">

Je voudrais partir.

J’ai besoin de. . .  Elle a envie de . . .

229\\\\"\\"\">

Je souhaiterais/ aimerais que tu partes. Je désire que...

Je rêve de /que...

აღწერა /დახასიათება

224\\\\"\\"\">

 

229\\\\"\\"\">

 

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი

224\\\\"\\"\">

Comment est-il physiquement?   Il a de grandes oreilles et un nez pointu. Elle porte . . . Elle est habillée à la mode... Sa mère est rousse, elle a des cheveux courts et frisés, elle est mince. 

229\\\\"\\"\">

Combien est-ce qu’il mesure? Il est de taille moyenne/petite/ grande / immense. Combien est-ce qu’elle pèse? Elle a pris cinq kilos. Elle doit perdre du poids. Quelle taille faites-vous? Quelle est votre pointure? Elle est intelligente/ cultivée/ romantique. Il est d’une méchanceté extraordinaire. Il a de la patience et une forte personnalité.

დადებითი და უარყოფითი  შეფასებები

224\\\\"\\"\">

C\\\\\\\'est bon! Comme c’est beau! J’aime/ adore ce film! J\\\\\\\'ai détesté. . .  Je n’aime pas du tout! Comment tu trouves ce

spectacle? C\\\\\\\'est parfait!

229\\\\"\\"\">

Ça ne m\\\\\\\'a pas tellement plu!

Qu\\\\\\\'en dites-vous? Qu\\\\\\\'en pensez-vous? C\\\\\\\'était fort original!

 

ემოციური რეაქციების გამოხატვა

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

სიხარული, აღფრთოვანება,

კმაყოფილება

227\\\\"\\"\">

Quel bonheur! Génial! Extraordinaire! Enfin! Quelle chance! C\\\\\\\'est admirable! C’est super! C’est parfait! C’est incroyable! Je suis (très/ parfaitement/…) satisfait/ content de… C\\\\\\\'est ce qu\\\\\\\'il (me) faut/fallait.

227\\\\"\\"\">

Impeccable! Sensationnel! Je suis plein d\\\\\\\'admiration! Je suis comblé. C\\\\\\\'est ce que je voulais/attendais/espérais… Ça me convient/va parfaitement. C\\\\\\\'est pour moi une très grande satisfaction.

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, აღშფოთება, გაღიზიანება

227\\\\"\\"\">

Ça suffit! Arrête! À quoi ça ressemble! Laisse-moi tranquille! Je suis vraiment désolé /déçu. C\\\\\\\'est nul/ mauvais… C\\\\\\\'est insuffisant/raté. C\\\\\\\'est insupportable. C\\\\\\\'est à refaire…

227\\\\"\\"\">

Je n\\\\\\\'en peux plus! C\\\\\\\'est inadmissible! Je regrette beaucoup de...

Je suis scandalisé/indigné!... C\\\\\\\'est une honte! C\\\\\\\'est monstrueux! Je n\\\\\\\'avais pas besoin de ça.

გაკვირვება

 

227\\\\"\\"\">

Mon Dieu! C\\\\\\\'est étonnant! Ce n\\\\\\\'est pas vrai! Ça alors! C\\\\\\\'est bizarre! C\\\\\\\'est fou/dingue!

227\\\\"\\"\">

Je n\\\\\\\'en reviens pas!

C\\\\\\\'est sérieux? Sérieusement? Quelle surprise! C\\\\\\\'est incroyable.

ინტერესი

 

227\\\\"\\"\">

Cela m\\\\\\\'intéresse beaucoup! C’est passionnant! Ça me passionne.

227\\\\"\\"\">

Je suis vraiment curieux de savoir... Ça m\\\\\\\'intéresse vivement.

 

გულგრილობა

 

227\\\\"\\"\">

Ça m\\\\\\\'est égal! Ça ne m\\\\\\\'intéresse pas! Comme tu veux!

 

227\\\\"\\"\">

Tant pis! Je suis neutre.

Ça me laisse indifférent.

დროში ორიენტირება

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

ქრონოლოგია

 

 

227\\\\"\\"\">

D’abord . . .  après . . .  puis . . . ensuite . . . à la fin…

 

227\\\\"\\"\">

En premier lieu… en deuxième lieu…

 Auparavant… actuellement…

სიხშირე

 

 

227\\\\"\\"\">

-Monsieur, vous prenez souvent le train?- Chaque samedi. Elle travaille 4 jours par semaine. Il vient chez nous assez fréquemment.

227\\\\"\\"\">

La plupart du temps… Quelquefois… Il va au cinéma le samedi/ tous les samedis/ chaque  samedi.

თანადროულობა

 

 

227\\\\"\\"\">

Quand il se lave, il fredonne.

Il parlait et en même temps il regardait la télé.

 

227\\\\"\\"\">

Il coupait l\\\\\\\'oignon en sifflotant. Pendant qu\\\\\\\'il voyageait, nous avons terminé la construction de sa maison. Il s\\\\\\\'est baigné dans la mer, tandis que/alors qu\\\\\\\'il pleuvait très fort.

ხანგრძლივობა

 

 

227\\\\"\\"\">

Il a vécu en France pendant 3 ans. Elle  travaille de 9 heures à 18 heures. 

227\\\\"\\"\">

ça fait longtemps qu’il est parti.

Durant cette période, il faisait son boulot.

სივრცეში ორიენტირება

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

ადგილმდებარეობის მითითება

 

227\\\\"\\"\">

En haut /bas de. . . Où se trouve . . . ? À deux cents mètres d\\\\\\\'ici.

227\\\\"\\"\">

Autour de, là-haut, là-bas, là-dessus, là-dessous…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის მითითება

227\\\\"\\"\">

Il est parti à destination de Rome.

227\\\\"\\"\">

Il est allé vers… Du côté de… Dans les environs de…

აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

 

227\\\\"\\"\">

Nous devons . . .

Faites attention...!

227\\\\"\\"\">

Il est nécessaire de . . . Je te permets/t\\\\\\\'interdis de . . .

Il est obligatoire de. . . Défense de ... Il est interdit de ... Il est permis de ... Vous êtes prié de... Je suis obligé de . . .

ლოგიკური კავშირები

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

მიზეზი, შედეგი, მიზანი

 

 

227\\\\"\\"\">

Pourquoi...?  Parce que...  À cause de... C\\\\\\\'est pourquoi... Il n’est pas venu, car il est malade. Grâce à…  C\\\\\\\'est pour cela...

227\\\\"\\"\">

Pour quelle raison...

 Comme... Puisque... Par conséquent...  Si bien que… Pour que... Afin que...

პოზიცია

 

 

227\\\\"\\"\">

Au contraire, par contre, sinon…

227\\\\"\\"\">

En revanche, cependant, or... Dépêche-toi, autrement on va manquer le train!

პირობითობა

 

227\\\\"\\"\">

si …

227\\\\"\\"\">

Dans le cas où… Dans le cas de… À condition de…

ინტერაქცია საკლასო ოთახში

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვა/შეკითხვა

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Faites des hypothèses. . . Travaillez par pair/en groupe! C’est clair? Jouez les scènes! Imaginez/rédigez les réponses!  Vous avez fini? Vous pouvez répéter, s’il vous plaît? Je ne comprends pas! J’ai compris. Comment dire en français...? Est-ce que vous pouvez traduire, s\\\\\\\'il vous plaît? Vérifiez vos réponses! Qu\\\\\\\'en pensez-vous! Réfléchissez bien et répondez! Cochez la bonne réponse!

227\\\\"\\"\">

Justifiez votre réponse! Préparez vos arguments et présentez-les! Notez  les informations! Comparez vos opinions! Argumentez! Nuancez! Défendez votre point de vue avec des arguments!

 

ლექსიკა

ინდივიდი - სხეული, გარეგნობა,  ტანსაცმელი, აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა/ ავადმყოფობა, ხასიათი, შეფასება და ემოციური რეაქციები

ინდივიდის გარემოცვა - ადამიანი, ცხოვრებისეული ეტაპები, ოჯახი, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება, წარმომავლობა, სოფელი/ქალაქი, სურსათი, ფოსტა/პერსონალი, საზოგადოება და სახელმწიფო, განათლება, კვების ობიექტები/ პერსონალი, ტრანსპორტი/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი, სპორტი, ეკოლოგია

მედია - ტელევიზია/რადიო, პრესა, ინტერნეტი

ორიენტირები - დრო (საათი, დღის მონაკვეთები, კვირის დღეები, თვეები, წელიწადის დროები, წელი, აწმყო, წარსული, მომავალი, წინსწრება, მერმინდელობა,  სისწრაფე, სიხშირე, ხანგრძლივობა)

სივრცე/ადგილმდებარეობა, მახასიათებლები (ფერი, ზომა, წონა, შემადგენლობა), რაოდენობა

აქტივობები - აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები, ტელეფონით სარგებლობა, დასვენება, გართობა, სპორტი, მგზავრობა, გადაადგილება, ფინანსური ოპერაციები

დღესასწაულები და ზეიმები 


ინდივიდი

228\\\\"\\"\">

                   III-IV დონეები

224\\\\"\\"\">

V-VI დონეები

სხეული

228\\\\"\\"\">

Le corps humain, une tête, un cou, un visage, un front, des yeux, un nez, une langue, des cheveux, des oreilles, des dents, une bouche, des lèvres, des bras, une main, des jambes, un dos, un pied, l\\\\\\\'estomac, un ventre, un cœur, un foie, un sang, une  poitrine...

224\\\\"\\"\">

Une colonne vertébrale, des poumons, un coude, une nuque, des côtes…

გარეგნობა

228\\\\"\\"\">

Avoir des cheveux longs,

être blond/brun/roux/chauve,

être maigre/mince/rond/joli/ laid/gros, avoir un visage rond/allongé/carré,

avoir des yeux bleus/marron/ noirs, être mignon /superbe/ magnifique

224\\\\"\\"\">

Avoir des cheveux longs/ ondulés/frisés/ en queue de cheval, être moustachu,

avoir la taille fine, être ravissant/séduisant

ტანსაცმელი, აქსესუარები

228\\\\"\\"\">

Une veste, un imperméable, un manteau, un blouson, un maillot de bain, une chemise de nuit, un chemisier, des sandales, des bottes, des baskets, un chapeau, une casquette, une montre,

une ceinture, des bretelles, un sac à main, un parapluie, une écharpe, une ceinture, des lunettes (de soleil), des gants, des bijoux, une boucle d\\\\\\\'oreille, un collier, une bague, un bracelet, une broche...

224\\\\"\\"\">

Une doudoune, des pantoufles, un nœud papillon, une chemise à fleurs/à carreaux/à rayures/à pois…

ჰიგიენა

228\\\\"\\"\">

Un parfum, l\\\\\\\'eau de toilette, un rasoir, un gel de douche, une crème, un  lait démaquillant, une mousse à raser...se maquiller, se démaquiller,  se brosser, se rincer, s\\\\\\\'essuyer, se sécher, se raser,  se coiffer…

224\\\\"\\"\">

Un après-rasage, un coupe-ongle, un rouge à lèvres, un vernis, une poudre, un fard à paupière, un mascara, un blush…

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

 

 

228\\\\"\\"\">

Être malade/avoir mal à...

avoir de la fièvre/avoir une mine superbe, avoir une angine/un rhume, tousser, examiner, ausculter, transpirer, se sentir fatigué, garder le lit, aller mieux...

 

224\\\\"\\"\">

Avoir une douleur,

avoir mauvaise  convalescence,

avoir la diarrhée/la nausée,

se sentir crevé, se faire une entorse/une otite, être en bonne/excellente santé, un anti-inflammatoire, un somnifère…

ხასიათი

228\\\\"\\"\">

Souriant, drôle, sévère, bête, sympathique, doux, fou,

amusant, calme, bruyant, nerveux, poli, impoli, bavard, travailleur, curieux, généreux, réaliste, rêveur, chaleureux, agressif, dynamique, féminin, organisé, cultivé, créatif, amical, optimiste,

avoir un bon/mauvais caractère…

224\\\\"\\"\">

Orgueilleux, ambitieux  imprudent, maladroit, prétentieux, assidu, entreprenant, ignorant, sociable, dépensier, libéral, conformiste,  autoritaire, stressé, hypocrite,  avoir le sens de l\\\\\\\'humour…

შეფასება და ემოციური რეაქციები

 

 

228\\\\"\\"\">

Sourire, rire, pleurer, se fâcher,  être fâché/content/mécontent/ heureux, aimer bien/beaucoup/ pas trop/pas du tout /pas tellement/ pas beaucoup…

adorer, détester, préférer, plaire (ça me plaît),

trouver facile/difficile/ mauvais/beau/excellent/ intéressant, avoir peur de ...,

être surpris/ravi/joyeux/ satisfait/triste/ étonné/

furieux/en colère/gai…

224\\\\"\\"\">

S\\\\\\\'énerver, se sentir heureux, se réjouir, s\\\\\\\'irriter, s\\\\\\\'en foutre, craindre, trouver pas mal/agréable/ désagréable/banal/original,

se calmer, déplaire, être irrité/déçu,

avoir horreur de…

ინდივიდის გარემოცვა

227\\\\"\\"\">

III-IV დონეები

227\\\\"\\"\">

V-VI დონეები

ადამიანი

 

 

227\\\\"\\"\">

Une personne, des gens, le monde, un vieux, un étranger, un riche, un pauvre, un adolescent, un adulte, une personne âgée, un bébé…

227\\\\"\\"\">

Un aveugle, un sourd, un citoyen, un nouveau-né, mineur, majeur, un clochard, un chômeur, un handicapé, un SDF, un intellectuel, un malentendant...

ცხოვრებისეული

ეტაპები

 

227\\\\"\\"\">

L\\\\\\\'enfance, l\\\\\\\'adolescence, l\\\\\\\'âge adulte, la vieillesse, la naissance, la mort...

227\\\\"\\"\">

Le troisième âge, le décès…

ოჯახი

 

 

227\\\\"\\"\">

Le fils aîné/unique, une nièce, un neveu, un cousin . . .

un mariage, des noces...

227\\\\"\\"\">

Des beaux-parents, un gendre, une belle fille, des jumeaux, un fils adoptif…

გეოგრაფული დასახელებები, ეროვნება, წარმომავლობა

227\\\\"\\"\">

Le pays, la région,

l’Angleterre, un Anglais,

la Suisse, un Suisse,

la Belgique, un Belge,

l\\\\\\\'Egypte, un Egyptien,

le Mexique, un Mexicain,

le Japon, un Japonais,

le Brésil, un Brésilien...

la Colombie, un Colombien,

 le Maroc, un Marocain,

les Pays-Bas, les États-Unis, Paris, un Parisien…

l\\\\\\\'Amérique du nord, l\\\\\\\'Amérique du sud, l\\\\\\\'Europe, l\\\\\\\'Asie, l\\\\\\\'Océanie, l\\\\\\\'Antarctique, l\\\\\\\'Afrique, un Africain, l\\\\\\\'Australie, un Australien,

la Bretagne, un Breton,

la Bourgogne, un Bourguignon, l\\\\\\\'Alsace, un Alsacien, les pays de la Loire, le Midi, les Pyrénées, les Alpes, la Côte d\\\\\\\'Azur, l\\\\\\\'Île-de-France, l\\\\\\\'Aquitaine, la Normandie...

227\\\\"\\"\">

L\\\\\\\'Hexagone, le Proche-Orient, avoir/demander la nationalité, la double nationalité, originaire, étranger, maghrébin, scandinave...

სოფელი/ქალაქი

227\\\\"\\"\">

Un champ, un chemin, un potager, un pommier, un cerisier, une vigne, des vendanges, une ferme, le bétail, les volailles, une étable, une écurie...

un quartier, un arrondissement, une banlieue, un immeuble, un gratte-ciel, un quai, une allée, un parking, un passage souterrain, un square, un banc, un gazon, une statue, un bassin, une fontaine, un monument, une cathédrale, une boutique, un atelier, un hôpital, une publicité…

227\\\\"\\"\">

Un sentier, une pelouse, un cimetière, un hangar, des machines agricoles, un faubourg, un éclairage, une illumination, un édifice, une usine…

სურსათი

227\\\\"\\"\">

La viande de bœuf/d\\\\\\\'agneau/ de veau/de porc, du poulet, du poisson, une confiture, le miel, un jus de fruit, une orange, une banane, une fraise, un raisin, un concombre, une tomate, la salade, un haricot, le camembert, le roquefort, le fromage de chèvre,

du saucisson, du pâté, de la saucisse, du jambon cuit/fumé, des fruits de mer, des cornichons...

227\\\\"\\"\">

Une spécialité, un rosbif, un bifteck, une entrecôte, un steak, un laurier, un persil, un thym . . .

ფოსტა/ პერსონალი

227\\\\"\\"\">

Un bureau de poste, un PTT, un timbre, un employé de poste, une enveloppe, une carte postale, un colis, un facteur, un courrier, un paquet...

227\\\\"\\"\">

Une boîte aux lettres, un distributeur, une caisse d\\\\\\\'épargne, un expéditeur, un destinataire…

საზოგადოება და სახელმწიფო

 

 

 

227\\\\"\\"\">

La république, le drapeau (tricolore), l\\\\\\\'hymne, \\\\\\\"La Marseillaise\\\\\\\", la devise de la république (Liberté, Égalité, Fraternité), la langue nationale/régionale, le président, le premier ministre, le parlement, la mairie, l\\\\\\\'hôtel de ville, une frontière, un département, une capitale régionale, un arrondissement, une région, une loi, une armée, une guerre, un gouvernement…

227\\\\"\\"\">

L\\\\\\\'État, la Constitution, le Conseil d\\\\\\\'État, l\\\\\\\'Assemblée nationale, le Sénat, la monnaie unique européenne, le député, le sénateur, le pouvoir exécutif/législatif,

la société, un partie politique (de gauche/de droite), une élection, une carte électorale, voter, une campagne électorale, une administration, un fonctionnaire, un canton, une commune, une décentralisation, l\\\\\\\'économie, l\\\\\\\'industrie, l\\\\\\\'agriculture, la douane, le patrimoine national/mondial, la superficie,

une grève, un gréviste, un syndicat, une manifestation,  le Code pénal/civil,  la Déclaration des droits de l\\\\\\\'homme et du citoyen…

განათლება

 

 

 

227\\\\"\\"\">

L\\\\\\\'école primaire/secondaire, passer un examen, un élève, un collège, un lycée, un collégien, un lycéen, échouer à un examen, une université, un institut… 

227\\\\"\\"\">

L’enseignement primaire/ secondaire, l’apprentissage, le redoublement, une épreuve, le brevet scolaire, le baccalauréat (le bac), le collège professionnel, les études supérieures, l\\\\\\\'année universitaire, la faculté (fac)...    le conseiller principal d\\\\\\\'éducation, les associations des parents d\\\\\\\'élèves,

la vie scolaire, l\\\\\\\'intolérance, les conflits scolaires, l\\\\\\\'évaluation nationale, le premier cycle, le second cycle, Bac+3, l\\\\\\\'Ecole supérieure, les Grandes écoles (ENA, HEC, Sciences Po, Normale sup), LMD (licence, master, doctorat)…

კვების ობიექტები, კერძები/პერსონალი

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Une cafétéria, un café, un bistro, une crêperie, un restaurant, un chef cuisinier, un serveur, un garçon de café, un menu, une carte, un dessert, un plat, le plat du jour... une entrée, des frites, une pizza, la choucroute, le foie gras, des escargots…

227\\\\"\\"\">

Un hors-d\\\\\\\'œuvre, un apéritif, un croque-monsieur, le couscous, des crudités, le bœuf bourguignon, des cuisses de grenouille, des moules…

ტრანსპორტი/ პერსონალი

 

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Un voyageur, une station, un arrêt, un horaire, un guichet, un billet, un ticket, un contrôleur, un train, un wagon, un TGV, un bureau de renseignements, une sortie, une entrée, une ligne, une voie, un quai, une voiture, un car…

227\\\\"\\"\">

Une correspondance, le RER, la SNCF, un aller-retour, un aller simple, une place assise, une première/ seconde classe, fumeurs/non-fumeurs, une direction, un composteur, une amande...

კულტურის ობიექტები/

პერსონალი

 

227\\\\"\\"\">

Une salle de concert/ d\\\\\\\'exposition, le rap, le rock, un groupe de musique pop, une pièce, un décor, une discothèque, un centre culturel/scientifique, un jardin de plantes, une médiathèque, le festival de Cannes, un réalisateur, un metteur en scène, un comédien, un acteur …

227\\\\"\\"\">

Une boîte de nuit, un tube, un music-hall, un cabaret, un chef d\\\\\\\'orchestre, un flûtiste…

სპორტი

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Un sportif, un joueur, un athlète, un match, un gardien de but, un adversaire, un match nul, la deuxième mi-temps, une équipe gagnante, la victoire, un arbitre, un entraîneur, une coupe, une compétition, un championnat, un champion, une médaille, un record, les sports de combat (boxe, judo, karaté), les sports individuels (alpinisme, cyclisme, tennis), les sports d\\\\\\\'équipes (basket-ball, football, rugby, volley-ball)…

227\\\\"\\"\">

Une station de sports d\\\\\\\'hiver, un défenseur, un arbitre, un score, marquer un but, égaliser, faire match nul…

ეკოლოგია

227\\\\"\\"\">

 

227\\\\"\\"\">

L\\\\\\\'écologie, la pollution industrielle/de l\\\\\\\'air/de l\\\\\\\'eau/du sol, préserver/protéger l\\\\\\\'environnement, les catastrophes terrestres, l\\\\\\\'inondation, la sécheresse, le tremblement de terre, le séisme, l\\\\\\\'éruption de lave, les dangers, la catastrophe écologique, les gaz d\\\\\\\'échappement, la marée noire, les changements climatiques, le réchauffement planétaire, une décharge, des déchets ménagers/industriels/

radioactifs, le développement durable…

  

 

მედია

227\\\\"\\"\">

III-IV დონეები

227\\\\"\\"\">

V-VI დონეები

ტელევიზია/რადიო

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Une émission, des infos, la météo, un reportage, un présentateur, une publicité, une chaîne, France 3, La 5, ARTE, M6, un documentaire, un film, un téléfilm, une fiction, le sport, un divertissement, un jeu télévisé, un forum, une série policière… 

227\\\\"\\"\">

Un guide de programme, une station de radio, une audience, la RFI, une pièce radio, un plateau de télévision, un bulletin d\\\\\\\'information/météo ... un logo, la télé par satellite (TPS), un canal satellite, des chaînes thématiques, un genre d\\\\\\\'émission, un magazine télévisé (scientifique, sur l\\\\\\\'histoire), un JT (journal télévisé), un courrier de lecteurs, un envoyé spécial,

un sous-titrage, un film diffusé en v.o. ou doublé, un scénario, une rediffusion d\\\\\\\'une émission, une saga familiale, une équipe rédactionnelle, monter des actualités/des débats/des entretiens…

პრესა

 

227\\\\"\\"\">

Un  journal, une revue, un article, un titre, un sous-titre, publier,  une rubrique, des faits divers, un vol, un cambriolage, un accident, un assassinat,  une victime, un enlèvement, un incendie, une distribution de prix, une nomination, un journal sportif...

227\\\\"\\"\">

Un chapeau, à la Une, un mensuel, un quotidien, un hebdomadaire, une publication, un journal d\\\\\\\'actualité/un dossier actu, une enquête, Okapi, Phosphore, des grands journaux nationaux, la presse régionale/locale/ nationale, la presse féminine, Le Monde, Le Figaro, Le Télérama…

ინტერნეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Un ordinateur, un clavier, une touche, un moniteur, une souris, une disquette, un CD, un site, un mél, un courriel, une pièce jointe, @ (arobase), une boîte de réception, un forum sur Internet, un destinataire, un expéditeur, des internautes, un virus, une installation, un menu, un bouton, démarrer, copier, coller, surfer, imprimer, rechercher, télécharger…

227\\\\"\\"\">

Un modem, un logiciel, un dossier, un fichier, des données, des options, une échelle, une barre d\\\\\\\'outils, une case, un pointeur, une gestion, des classeurs, un affichage, personnaliser, se connecter, supprimer, renommer, formater, sélectionner, enregistrer, verrouiller...  

 

ორიენტირები

დრო

 

227\\\\"\\"\">

                   III-IV დონეები

220\\\\"\\"\">

V-VI დონეები

საათი, დღის მონაკვეთები, წელი

227\\\\"\\"\">

Une minute, une heure, une demi-heure, un quart d\\\\\\\'heure, trois quart d\\\\\\\'heure, midi, minuit, la semaine, les saisons, le soir, la nuit, l\\\\\\\'été, l\\\\\\\'année, le printemps, tôt, tard, de bonne heure, à temps, être en retard/en avance/à l\\\\\\\'heure,

la journée, une matinée, une soirée, un trimestre, un siècle...

220\\\\"\\"\">

 

აწმყო

227\\\\"\\"\">

Aujourd\\\\\\\'hui... maintenant...

220\\\\"\\"\">

Actuellement, en ce moment, à présent…

წარსული

227\\\\"\\"\">

Hier, mercredi dernier/passé, avant-hier, avant… 

220\\\\"\\"\">

Autrefois, jadis, tout à l\\\\\\\'heure, à l\\\\\\\'époque ...

მომავალი

227\\\\"\\"\">

Demain, après-demain, bientôt, le mardi prochain/suivant, dans le futur, à l\\\\\\\'avenir…

220\\\\"\\"\">

D\\\\\\\'ici-là, tout de suite, immédiatement, le lendemain...

წინსწრება

 

227\\\\"\\"\">

Avant, d\\\\\\\'abord, depuis, jusque là, il y a 5 jours, ce jour-là, la veille, ce matin-là, à ce moment là...

220\\\\"\\"\">

En premier lieu... auparavant, 4 jours plus tôt…

მერმინდელობა

 

227\\\\"\\"\">

Après, ensuite, puis, dans 10 jours, à la fin, 2 jours plus tard, le lendemain…

220\\\\"\\"\">

Par  la suite, dans la suite…

სისწრაფე

 

227\\\\"\\"\">

Aussitôt, tout de suite, immédiatement, tout à coup, enfin...

220\\\\"\\"\">

 

სიხშირე

227\\\\"\\"\">

Souvent, rarement, chaque matin, de temps en temps, X jours/fois par semaine/mois...

220\\\\"\\"\">

Fréquemment, parfois, régulièrement…

ხანგრძლივობა

 

227\\\\"\\"\">

De... à..., longtemps, tout le temps, pendant, depuis, en même temps, dès, à partir de..., 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, lors..., durant…

220\\\\"\\"\">

Tandis que..., alors que..., entre-temps…

სივრცე/ადგილმდებარეობა

 

227\\\\"\\"\">

 

220\\\\"\\"\">

 

 

227\\\\"\\"\">

Se trouver au sommet/au nord/ au bord de, le nord, le sud, l\\\\\\\'est, l\\\\\\\'ouest, près/loin de..., à droite, à gauche, à côté de..., tout près de..., en haut, en bas, par terre, au-dessus, en dessous, dehors, dedans, partout,  nulle part,

à l\\\\\\\'extérieur, à l\\\\\\\'intérieur,

autour de...

220\\\\"\\"\">

Aux alentours..., le long de…, n’importe où, quelque part, ailleurs…

მახასიათებლები

227\\\\"\\"\">

 

220\\\\"\\"\">

 

 

 

227\\\\"\\"\">

Une couleur foncée/claire,

immense, énorme,  beau, ancien, vieux, nouveau, frais, tiède, lourd, bien, plat, rond, ovale, rectangulaire, rapide, lent, superbe, magnifique, extraordinaire, lisible, simple, romantique…

220\\\\"\\"\">

En bois/en fer/en laine/en coton/en cuir/en soie/en plastique/en caoutchouc/en polystyrène/en argent/en cuivre/en or/en pierre/en synthétique/en velours/en verre, rougeâtre, grisâtre, verdâtre, revêche, lisse, rouillé, surprenant, adapté, étouffé, sophistiqué…

რაოდენობა

227\\\\"\\"\">

 

220\\\\"\\"\">

 

 

227\\\\"\\"\">

Beaucoup de, peu de, assez de, un kilo de, un litre de, un demi-litre de, une tranche de, un morceau de, un pot de, un peu, un tout petit peu, un verre de, une bouteille de, un paquet de, une quantité, nombreux...  la moitié de, un tiers de..., un quart de ..., un groupe, un demi ….

220\\\\"\\"\">

Une livre de, une demi-livre de, une douzaine de, une botte de, un tube de, une plaque de, un tas de, une bande, une foule, une rangée…

 

აქტივობები

 

227\\\\"\\"\">

III-IV დონეები

227\\\\"\\"\">

V-VI დონეები

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები

 

 

227\\\\"\\"\">

Étudier, raconter, comprendre, penser, apprendre, décrire, expliquer, connaître, choisir, goûter, entendre, se rappeler, réfléchir, dialoguer, découvrir, faire un choix, se souvenir, conseiller, donner des conseils, s\\\\\\\'exprimer, comparer, reconnaître, faire des comparaisons…

227\\\\"\\"\">

Toucher, exprimer son point de vue, argumenter, s\\\\\\\'intéresser, discuter, prendre part à une discussion, affirmer, contempler, saisir, percevoir, renseigner, juger, faire des hypothèses…

ტელეფონით სარგებლობა

 

 

227\\\\"\\"\">

Appeler, rappeler, composer le numéro, faire un mauvais numéro, décrocher, raccrocher. . .

envoyer/laisser un message, être en ligne…

227\\\\"\\"\">

Se tromper de numéro,

introduire/insérer la carte de téléphone, avoir la communication, avoir quelqu\\\\\\\'un au téléphone, recharger, éteindre, activer, verrouiller, introduire le code personnel, passer un coup de fil...

დასვენება, გართობა

 

 

227\\\\"\\"\">

Sortir, aller au cinéma/au musée/au théâtre, regarder la télé/sa chaîne/son émission préférée, écouter de la musique/la radio, passer ses vacances au bord de la mer/dans les montagnes,

jouer aux échecs/aux cartes, fabriquer, sortir le soir, peindre, filmer, se balader, aller au sport d\\\\\\\'hiver, faire de l\\\\\\\'escalade/de la randonnée/de l\\\\\\\'alpinisme, voyager...

227\\\\"\\"\">

Lancer les dés, faire une partie de, faire du bateau, fêter/célébrer la victoire de son équipe préférée, bricoler, collectionner…

სპორტი

 

 

227\\\\"\\"\">

Gagner/perdre un match, pratiquer/faire du sport/du tennis/du football, remporter la victoire/le championnat, s\\\\\\\'entraîner, devenir le champion de l\\\\\\\'Europe…

 

227\\\\"\\"\">

S\\\\\\\'exercer, attaquer, arbitrer, donner un coup de sifflet, marquer (un but, un panier), passer (le ballon), vaincre son adversaire, battre le record, participer à un tournoi d\\\\\\\'échecs...

მგზავრობა, გადაადგილება

 

 

227\\\\"\\"\">

Prendre le train/le métro/le bus/le bateau/un taxi, voyager en avion, à pied, à vélo, à cheval, s\\\\\\\'acheter des billets/ des tickets/un carnet de tickets…

227\\\\"\\"\">

Descendre à la station, avoir une correspondance, manquer/rater son train, changer de ligne/de direction, composter son billet, se garer, stationner...

ფინანსური ოპერაციები

 

 

227\\\\"\\"\">

Payer par chèque/en espèce/en liquide, changer d\\\\\\\'argent…

227\\\\"\\"\">

Régler la consommation, toucher son salaire, convertir, rembourser, prêter, prendre le crédit, être fauché/ruiné, payer la dette, faire faillite, emprunter, recevoir des intérêts, investir…

 

დღესასწაულები და ზეიმები 

La fête religieuse/fixe/mobile, la fête civile/nationale, faire la fête, l\\\\\\\'anniversaire, la carte postale, la fête de  Noël, le père Noël, l\\\\\\\'Arbre de Noël, un cadeau, les étrennes, les guirlandes, le bal, le carnaval, le masque, le jour de l’An, le réveillon, la branche de gui, Pâques, les œufs en chocolat, les cloches, le Mardi Gras, se déguiser, défiler,  le jour des rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher la fève, la galette, coiffer le roi/la reine d’une couronne, la Pentecôte, l\\\\\\\'Ascension, l\\\\\\\'Assomption, la Toussaint, le poisson d’avril, la fête nationale, le 14 juillet, le feu d’artifice, le défilé militaire, la Fête de la Musique, la Fête du travail, l\\\\\\\'Armistice, la Fête des mères, une soirée, un pot, un cocktail, des vœux, le souhait, recevoir/offrir un cadeau, un banquet, un jour férié, féliciter, souhaiter, organiser, porter un toast...

 

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

III-IV დონეები

V-VI დონეები

არტიკლი / L’article

 • განუსაზღვრელი არტიკლი / l’article indéfini (un, une, des)
 • განსაზღვრული არტიკლი / l’article défini (le, la, l’, les)
 • შერწყმული არტიკლი / l’article contracté (au, à la, à l’, aux; du, de la, de l’, des)
 • ნაწილობითი არტიკლი / l’article partitif (du, de la, de l’, des), უარყოფით ფორმაში მისი « de »-თი შეცვლა

 

არსებითისახელი / Le nom

 

არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის წარმოება / La formation du féminin des noms

 • ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
 • დაბოლოებების შეცვლა
 • ცალკეული შემთხვევები: un homme/une femme; un garçon /une fille, etc.

 

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება / La formation du pluriel des noms

 • ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
 • დაბოლოება არ იცვლება: une souris / des souris, etc.
 • დაბოლოებების შეცვლა
 • გამონაკლისი შემთხვევები: un œil / des yeux, etc.

 

ზედსართავი სახელი / L’adjectif

 

თვისებითი ზედსართავი სახელის მდედრობითი სქესის წარმოება / La formation du féminin des adjectifs qualificatifs

 • ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
 • არ იცვლება: jeune – jeune
 • დაბოლოების შეცვლა: er-ère, f-ve, eux-euse,  etc.
 • ცალკეული შემთხვევები: beau-belle, etc.
 • ზედსართავი სახელები, რომლებსაც ორი ფორმა აქვს მამრობით სქესში: nouveau-nouvel, beau-bel, etc.

 

თვისებითი ზედსართავი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება / La formation du pluriel des adjectifs qualificatifs

 • ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
 • დაბოლოება არ იცვლება: un vieux cartable / de vieux cartables, etc.
 • დაბოლოებების შეცვლა
 • გამონაკლისი შემთხვევები

 

კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები / les adjectifs possessifs (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs)

 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელი ხმოვნით ან მუნჯი « h »-ით დაწყებული არსებითი სახელების წინ (mon amie, son horloge, etc.)

 

ჩვენებითი ზედსართავი სახელები / les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces)

 

კითხვითი ზედსართავი სახელები / les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles)

 

განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელი tout

 

რიცხვითი სახელი / L’adjectif numéral

 • რაოდენობითი რიცხვითი სახელები / les adjectifs numéraux cardinaux
 • რიგობითი რიცხვითი სახელები / les adjectifs numéraux ordinaux

 

ნაცვალსახელი / Le pronom

 

 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები / les pronoms personnels atones (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles)
 • მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები / les pronoms personnels toniques (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles)
 • განუსაზღვრელი პირის ნაცვალსახელი / le pronom personnel indéfini « on »
 • ნეიტრალური ჩვენებითი ნაცვალსახელები / les pronoms démonstratifs neutres (ce, ceci, cela, ça)
 • განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები / les pronoms indéfinis (quelqu’un, quelque chose, tout, rien, personne, etc.)
 • მარტივი მიმართებითი ნაცვალსახელები  / les pronoms relatifs simples (qui, que)
 • კითხვითი ნაცვალსახელები / les pronoms interrogatifs (qui, que)

 

კუთვნილების გამოხატვის სამი ფორმა:

 • à + სახელი
 • à + მახვილიანი პირის ნაცვალსახელი
 • არსებითი სახელი + de

 

ზმნიზედა / L’adverbe

 

 • ადგილის ზმნიზედები / les adverbes de lieu (là, ici, là-bas, là-haut, en haut, en bas, etc.)
 • რაოდენობის ზმნიზედები / les adverbes de quantité (beaucoup de, assez de, trop de, etc.)
 • დროის ზმნიზედები les adverbes de temps  (aujourd’hui, maintenant, pendant, etc.)

 

ზმნა / Le verbe

 

 

 • I, II და III ჯგუფის ზმნები / les trois groupes du verbe
 • ნაცვალსახელოვანი ზმნები / les verbes pronominaux (se lever, se promener, etc.)
 • დამხმარე ზმნები « avoir » და « être », მათი უღლება და ფუნქცია / les verbes auxiliaires « avoir » et « être »
 • ზმნები, რომლებიც რთულ დროებში « être »-ით იუღლება / les verbes conjugués avec l’auxiliaire « être »
 • უპირო ზმნები / les verbes impersonnels: falloir, pleuvoir, neiger, etc.
 • კონსტრუქცია « il y a »
 • « Il faut » + ზმნის საწყისი ფორმა   « Il faut » + l’infinitif du verbe

 

ზმნისკილოებიდადროები / Les modes et les temps du verbe

 • აწმყო / l’indicatif présent
 • უახლოესი მომავალი / le futur proche / futur immédiat
 • უახლოესი წარსული / le passé récent / passé immédiat
 • ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 • ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 • მომავალი / le futur simple
 • ნამყო დროის მიმღეობა / le participe passé
 • ბრძანებითი კილო / l’impératif présent
 • უარყოფითი ფორმა მარტივ და რთულ დროსთან / la forme négative
 • კითხვითი ფორმა / la forme interrogative (კითხვის დასმა ინტონაციით, მტკიცებით ფორმაზე კითხვითი საქცევი «est-ce que»-ს დამატებით, ინვერსიით, კითხვითი ნაცვალსახელის/ ზედსართავის/ზმნიზედის გამოყენებით)

 

წინდებული / La préposition

 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულების გამოყენებით / les prépositions de lieu (à, en, dans, sur, sous, chez, etc.)

 

წინადადება  / La phrase

 • მარტივი წინადადება / la phrase simple
 • რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადებები შემდეგი კავშირებით: et, ou, mais, parce que.

 

არტიკლი / L’article

 • არტიკლის გამოტოვება  / L\\\\\\\'omission de l\\\\\\\'article

არსებითი სახელი – სქესი და რიცხვი / Le nom – le genre et le nombre

 

ზედსართავი სახელები : თვისებითი, ჩვენებითი, კუთვნილებითი / Les adjectifs qualificatifs, démonstratifs, possessifs

 

 

 

ნაცვალსახელი / Le pronom

 

 • ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით / les pronoms personnels sujets
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი (me, te, le/la, nous, vous, les) და ირიბი (me, te, lui, nous, vous, leur) დამატების ფუნქციით / les pronoms personnels compléments direct et indirect
 • ზმნიზედური ნაცვალსახელები « y » და « en »/les pronoms adverbiaux « y » და « en »
 • კუთვნილებითი ნაცვალსახელები  / les pronoms possessifs (le mien, la mienne, les miens, les miennes ; le tien, la tienne, les tiens, les tiennes ; le sien, la sienne, les siens, les siennes ; le/la nôtre, le/la vôtre, le/la leur ; les nôtres, les vôtres, les leurs)
 • ჩვენებითი ნაცვალსახელები / les pronoms démonstratifs (celui (-ci/là), celle (-ci/là), ceux (-ci/là), celles (-ci/là))
 • განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები / les pronoms indéfinis (quelques-uns, quelques-unes, certains, certaines, plusieurs, aucun, aucune, chacun, chacune, tout, toute, tous, toutes, le/la même, les mêmes, l’autre, les uns, les autres, etc.)
 • მარტივი და რთული მიმართებითი ნაცვალსახელები  / les pronoms relatifs simples et composés (qui, que, où, dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles)
 • კითხვითი ნაცვალსახელები / les pronoms interrogatifs

 

ზმნიზედა / L’adverbe

 

 • დროის, ადგილის, რაოდენობის ზმნიზედები / Les adverbes de temps, de lieu, de quantité
 • ვითარების ზმნიზედის წარმოება ზედსართავი სახელისაგან « -ment » დაბოლოების დამატებით / la formation des adverbes de manière avec le suffixe  « -ment »

 

ზმნა / Le verbe

 

 • I, II და III ჯგუფის ზმნები / les trois groupes du verbe

 

 

ზმნისკილოდადრო / Les modes et les temps du verbe

 

 • აწმყო / l’indicatif présent
 • უახლოესი მომავალი / le futur proche / futur immédiat
 • უახლოესი წარსული / le passé récent / passé immédiat
 • ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 • ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 • მომავალი / le futur simple
 • ნამყო დროის მიმღეობა / le participe passé
 • ბრძანებითი კილო / l’impératif présent
 • ნამყო წინარე წარსული / le plus-que-parfait
 • აწმყო დროის მიმღეობა / le participe présent
 • გერუნდივი / le gérondif
 • ზმნური ზედსართავი სახელი / l’adjectif verbal 
 • პირობითი კილოს აწმყო დრო / le conditionnel présent
 • პირობითობის აღმნიშვნელი წინადადებები « si » კავშირით (ჰიპოთეზა)

si +  le présent > le futur simple

si +  l\\\\\\\'imparfait > le conditionnel présent

 • კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / le subjonctif présent
 • უარყოფითი ფორმა მარტივ და რთულ დროსთან (ne – verbe – rien / jamais / plus / ni…ni, ne .. que)
 • ზმნის აქტიური და პასიური ფორმები / la forme active – la forme passive
 • პირდაპირი ნათქვამი / ირიბი ნათქვამი / le discours direct – le discours rapporté/indirect

 

შედარებითი ხარისხი / Le comparatif

 

 • ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif: plus/moins/aussi . . . que
 • ზმნიზედასთან / avec l’adverbe:   plus/moins/aussi . . . que
 • არსებით სახელთან / avec le nom: plus de/moins de/ autant de . . . que
 • განსაკუთრებული ფორმები / les cas particuliers: bon(ne)/meilleur(e), petit(e)/moindre, mauvais(e)/pire, bien/mieux, etc.

 

აღმატებითი ხარისხი / Le superlatif

 • ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif: le/la/les + plus/moins + adjectif
 • არსებით სახელთან / avec le nom: le/la/les plus de/moins de + nom
 • ზმნიზედასთან / avec l’adverbe: le plus/le moins + adverbe
 • განსაკუთრებული ფორმები / les cas particuliers: le meilleur, le plus mauvais/le pire, le plus petit /le moindre, le mieux, etc.

 

წინადადება  / La phrase

 • რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადებები შემდეგი კავშირებით: et, ou, mais, parce que, qui, que, si, quand, comme, pendant que, etc.

 

შეთანხმება / L’accord

 • არსებითი და ზედსართავი სახელების შეთანხმება სქესსა და რიცხვში / l’accord du nom et de l’adjectif en genre et en nombre.
 • « être » და « avoir »-ით ნაუღლები ზმნების ნამყოს მიმღეობის შეთანხმება ქვემდებარესა და დამატებასთან / l’accord du participe passé des verbes conjugués avec les auxiliaires « avoir » et « être » avec le sujet et le complément d’objet
 • დროთა შეთანხმება : წინარე,  თანადროული და მომდევნო მოქმედებები / la concordance des temps :  antériorité, simultanéité, postériorité 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა 


 • ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები
 • განათლება
 • ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება, მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ურთიერთობები, გატაცებები, ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვ.)
 • ფრანკოფონია
 • ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები)
  • საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები (წითელი ჯვარი, ექიმები საზღვრებს გარეშე და სხვა)
 • გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ
 • ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა
 • დედაქალაქი, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები 
 • ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორსტმენები) 
 • ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები
 • ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები
 • ლიტერატურა (სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან)
 • რეგიონალური თავისებურებები
 • სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში
 • სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები
 • ეკოლოგია 
 • ცნობები საფრანგეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან