სამეტყველო ფუნქციები

 • სოციალური ურთიერთობები 
 • ინფორმაციის გაცვლა
 • აღწერა/დახასიათება
 • გემოვნება
 • შეფასება
 • საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა
 • გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 • შეგრძნებების გამოხატვა
 • დროში ორიენტირება
 • სივრცეში ორიენტირება
 • ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
 • ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო ფუნქციები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

 

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

 

სოციალურ ურთიერთობები 

მაგალითები V დონისათვის

მაგალითები VI დონისათვის

მისალმება/დამშვიდობება

Bienvenue! Bonne nuit! À bientôt! À ce soir!

À tout à l\'heure!  À  plus tard!

მოკითხვა

Comment allez-vous? Pas mal, merci!

 

პიროვნების წარდგენა

Je te présente mon meilleur ami Nicolas!

 -Je te présente mon frère aîné! - Enchanté!

თავაზიანი მიმართვა

Du chocolat, s’il te plaît!

Est-ce que je peux vous poser quelques questions?

Pardon, monsieur. La rue de La Paix?

Est-ce que je pourrais te demander un service?

მობოდიშება

                                                                       

Excuse-moi, je suis désolé!

მადლობის გადახდა

Merci à vous! De rien!

Pas de quoi! 

კეთილი სურვილების გამოხატვა, მილოცვა

Bonne journée! Bon appétit!

Je te félicite! Mes compliments! Mes félicitations!

წახალისება/შექება

 

Je suis fier de toi! Continue comme ça!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

Tu viens avec nous? On y va?

 

Je t’invite chez moi ce soir. . . Si on allait se promener au parc?

ინტერაქცია სუფრასთან

Qu’est-ce que tu prends? Je prends . . .

 Tiens! Tu en veux? Sers-toi!

ტელეფონით საუბარი

 

 

 

Allô! Qui est à l’appareil? Ici Tamriko. Je voudrais parler à . . . Ne quittez pas, je vous le  passe. . .

დათანხმება, უარის თქმა

Super! Avec plaisir! C\'est une bonne idée! Pas maintenant!

C\'est gentil, mais je n\'ai pas le temps. Volontiers!

ინფორმაციის გაცვლა

 

 

პირადი მონაცემების შესახებ 

Quel est ton prénom? Mon prénom c’est . . . Tu es né quand? En février. . .

Quelle est ton adresse?  Quel est ton numéro de téléphone? 

ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ

D’où es-tu? Je suis de Géorgie

Il vient de Géorgie. . .

Quelle est sa nationalité? Il est géorgien.

 

ცხოველების, საგნების შესახებ

Le tigre, c\'est un animal sauvage? Qu\'est-ce qu\'il mange? Qu\'est-ce qu\'il sait faire? . . .

Est-ce que l\'éléphant est un animal dangereux?

À quoi ça sert un marque-page?

პროფესიის/ხელობის შესახებ

Il est…

Quel est son métier? Elle est médecin. Je veux être pilote! Qu’est-ce que  tu voudrais devenir?

ჯანმრთელობის შესახებ

Il va bien. Je vais mal. Je suis malade. Il a guéri.

 Il a de la fièvre. Elle a une grippe.

ამინდის შესახებ

Il gèle. Le ciel est gris/couvert. Il y a un arc-en-ciel. Il grêle.

Il fait moins 100. Il y a du brouillard. Le ciel se dégage. Il pleut fort/à verse.

სურვილის შესახებ

J’ai envie de . . .

 J\'aimerais . . .

ფასის/ღირებულების/რაოდენობის შესახებ

 Le pull, c’est combien? C’est cher!  Ce n’est pas cher!

Je  voudrais ce stylo, il coûte combien? Ça coûte/ fait 12 euros.

აღწერა/დახასიათება

 

 

ადამიანის გარეგნობა

 

 

Comment est-elle? Elle est blonde. Son papa a des moustaches. Cette femme est très belle. Elle  porte une jupe noire et une chemise bleu marine.

Sa mère est rousse. Elle a des cheveux courts et frisés, elle est mince.

 Il a de grandes oreilles et un nez pointu. Il mesure 1m 83, il pèse 120 kilos.

ადამიანის ხასიათი

Comment est-il? Il est gentil/méchant/timide. . .

Il est sympa/amusant. . . 

Tu es fort en quoi? Je suis fort en histoire.

საგნის აღწერა

Comment est  sa table? Elle est ronde/carrée? Ma cuisine est très  petite.

En quoi est cette table? Comment est l’eau? L’eau est assez/trop/très chaude. Ça pèse combien?

გემოვნება

 

J’aime le chocolat, il n’aime pas la salade.

Je n’aime pas les maths. J’aime faire du ski.

J’aime bien le Rock! Je déteste ça! Je préfère la musique classique.

შეფასება

 

 

აზრის, შთაბეჭდილების გამოხატვა

C’est super! C’est nul! Comme c’est joli/beau!

 

C’est bon/mauvais! Je trouve que c’est  pas mal! Je l’adore! Il a l’air gentil! Ça te plaît?

საკუთარი პოზიციის გამოხატვა

Je ne suis pas d’accord! Elle est d’accord!

Oui, c’est vrai, tu as raison! Elle a tort !

 

საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა

Nous avons  besoin d’un crayon.

Il faut de la farine.

გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

Youpi! Zut, il pleut!

 

Je suis content/ mécontent/ fâché. Ça m’est égal! Elle est triste. . .

დროში ორიენტირება

 

 

დროში ლოკალიზება

 

 

 

Tes parents arrivent quand? – Vendredi. C’est quelle date?- Le 27 août. Mon anniversaire est en février. En été/au printemps, je vais au bord de la mer.

Le train part à 21 h 27. En 1789, les Parisiens ont pris La Bastille. -Quand  passes-tu chez-moi?

-Aujourd’hui!/cet après-midi…

ქრონოლოგია

 

D’abord je fais mes devoirs, après je dîne, puis je vais jouer.

 Tout d\'abord je réfléchis, ensuite je réponds!

სიხშირე

 

Nous avons le français quatre fois par semaine.

Le samedi, je vais à la piscine

-Monsieur vous allez souvent au parc?

- Chaque samedi.

ხანგრძლივობა

 

Je travaille de 9 heures  à  6 heures.

Il a vécu en France pendant 3 ans. Ça fait longtemps qu’il est parti.

სივრცეში ორიენტირება

 

 

ადგილმდებარეობა

 

Au-dessus de la table, il y a une lampe. Sa maison est près du musée. Il est chez Nina.

Ta voiture est loin d’ici?-Non, tout près.

 

მიმართულება/დანიშნულების ადგილი

 

Je vais au Canada/en France. Je viens de France.

Il va à Paris. Je vais au nord de Paris.

Pour allez à la place de la  mairie, s’il vous plaît? - Tournez à gauche. Continuez tout droit! Prenez la deuxième rue à droite! Va vers le sud!

ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

 

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია

 

 

Pourquoi es-tu triste? Parce qu’il pleut. Puisque tu ne viens pas, j’y vais seul. Il est gros, mais il court très vite.

Grâce à vous il a bien appris le français. J’ai mal dormi à cause du bruit. Il n’est pas venu, car il est malade.

ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა

Il faut venir à l’école à 9 heures.  Nous devons partir à 9 heures. Il est nécessaire de . . .

Je te permets/interdis de . . . Il est obligatoire de… Il est défendu de . . .

ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

 

 

 

Fermez vos livres/cahiers!  Va au tableau! Essuyez le tableau! Travaille avec ton voisin/ta voisine! Qui est absent/présent? Vous êtes prêts?  Vous avez fini? Regardez! Écoutez! Ça s’écrit comment, s’il vous plaît? Vous pouvez répétez, s’il vous plaît? Je ne comprends pas! J’ai compris! Je ne sais pas!

Barrez les lettres qui ne se prononcent pas!

Écris en français! Rédigez les réponses!

Rédige une lettre! Jouez les scènes!

Conjuguez le verbe! C’est clair? Est-ce que vous pouvez traduire? Ça se dit comment en français? Comment on prononce? Vous pouvez épeler, s’il vous plaît?

ლექსიკა

 • ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენაჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი), პროფესია/ხელობა/ საქმიანობა, შეფასება და ემოციური რეაქციები;
 • ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი, ნათესავები, ცხოველთა სამყარო, ბუნება, ბუნების მოვლენები, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება, ქალაქი/ სოფელი, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სკოლა/სკოლის პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი, სურსათი, კვების ობიექტები/პერსონალი, ტრანსპორტი/პერსონალი, ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი;
 • დღესასწაულები და ზეიმები
 • ყოველდიური აქტივობები – შინ, გარეთ, სკოლაში, სპორტი, დასვენება და გართობა, მგზავრობა/გადაადგილება;
 • ორიენტირები – დრო, სივრცე, მახასიათებლები, რიცხვები  

ინდივიდი

 

მაგალითები დონისათვის

მაგალითები VI დონისათვის

სხეული

 

Le corps, le dos, le genou, l\'épaule, les coudes, les moustaches...

Le visage, les cils, les sourcils, la cheville, la poitrine, la peau, le sang, les ongles . . .

გარეგნობა

 

Petit, mince, joli, sportif, élégant, âgé . . .

Un homme roux/musclé/ventru/ robuste, elle est brune/châtaigne/ noire/bronzée, des cheveux  frisés/courts/longs …

ხასიათი

Timide, capricieux, calme, bruyant. .  .

Intelligent, sympathique, dynamique, distrait, aimable, amusant …

ტანსაცმელი/ აქსესუარები

Une veste, un bonnet, des habits, un costume, un imperméable, un pantalon, un maillot de bain, des baskets...

Un veston, un complet, un pardessus, un chandail, une écharpe, une ceinture, une doudoune, des lunettes (de soleil), des gants, une bague, un bijou, un collier, un bracelet … 

ჰიგიენა

Se brosser, se peigner,  prendre le bain, se doucher, se coiffer. . .

 

S’essuyer, se raser, se sécher, se savonner, se frotter, se couper les ongles, se regarder dans la glace...

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა

Être malade, être en bonne santé, le docteur, le médecin, la grippe …

La pharmacie, l’hôpital, la maladie, le dentiste, examiner, guérir, avoir de la fièvre, être enrhumé …

კვება (კერძები, ჭურჭელი)

Déjeuner, dîner, la soupe, les frittes, la salade, un dessert, un saladier, une casserole …

Le plat chaud, une entrée, un sandwich, une saucisse, un pain au chocolat, une tarte, une cuillère à soupe/à café, une carafe, une bouteille, une cafetière, une théière...

პროფესია/ხელობა/საქმიანობა

Un journaliste, un ingénieur…

Un ouvrier, un garagiste, un pompier, un paysan . . . 

შეფასება და ემოციური   რეაქციები

Adorer, aimer, détester, pleurer, rire. . .

 

Se fâcher, se calmer, s’énerver, sourire, trouver intéressant, être mécontent/triste /joyeux/ satisfait/fâché…

 

 

ინდივიდის გარემოცვა

მაგალითები დონისათვის

მაგალითები VI დონისათვის

ადამიანები

Une fille, un fils, un garçon, un monsieur, une dame. . .

Des gens, le monde, un adolescent, une personne, un adulte, un bébé, une personne âgée …

ოჯახი, ნათესავები

Des parents, un fils, une fille, le frère aîné, la sœur cadette...

 

Un neveu, une nièce, un mari, une femme, un époux, une épouse, des frères jumeaux, le fils adoptif, la fille unique, un gendre, une belle-fille, épouser, se marier, mourir, naître. . .

ცხოველთა სამყარო

 

Un veau, une girafe, un chameau, un singe, une mouche, un papillon, un pigeon, un moineau, un corbeau, un lion, un loup, un renard …

Une bête, un insecte, domestique, sauvage, aboyer, miauler, ronronner, roucouler, mugir…

 

ბუნება

Un arbre, une fleur, une étoile, des plantes, une herbe, une montagne, un lac, une vague, un paysage, une forêt, un bois, un champ, une rivière. . .

La nature, un fleuve, un continent, un océan, l’équateur,  l’étoile polaire, une île, un mont, des rochers, une chaîne de montagnes, un massif, un désert, une cascade…

ბუნების მოვლენები

Un temps chaud/ froid, neiger, pleuvoir, le vent souffle, geler, un arc-en-ciel . . .

Une brume, un brouillard, une température, un degré, le ciel se couvre/se dégage . . .

გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება

L’Angleterre, un Anglais, la Suisse, un Suisse, la Belgique, un Belge, la Bretagne, un Breton…

 

Marseille, un Marseillais, les Alpes, les Pyrénées, la Côte d’Azur, les pays francophones, la Côte d’Ivoire, le Sénégal…

ქალაქი/სოფელი

La capitale, le centre, la mairie, le trottoir, une avenue, une rue, un quartier, un arrondissement, un édifice, un immeuble, une statue. . .

Une autoroute, un café, une publicité, une tour, un château, une campagne, une ferme, une église, un cimetière, un pays, un chemin, une route, une région, un moulin, une fontaine. . .

საცხოვრებელი ადგილი

 

Un étage, un rez-de-chaussée, une maison de campagne, un toit, un mur, une pièce, une fenêtre, une porte, une chambre, un jardin. . .

Un plancher, un plafond, un couloir, une cuisine, une salle à manger, un salon, un bureau, les toilettes, un escalier, un ascenseur, une échelle, un balcon …

ავეჯი/ საყოფაცხოვრებო ნივთები

Un bureau, un fauteuil, un lit, un coussin, une couverture, une lampe, une armoire, une radio, une télé, un album...

Un aspirateur, un frigo, une machine à laver, un aquarium, une pendule, un tapis, un placard, un CD, une cassette, un disque, une vidéo, un magnétophone...

სკოლა/ სასკოლო ნივთები/სკოლის პერსონალი

 

Un tableau, une craie, les affaires scolaires, une éponge, un pupitre, un alphabet, un professeur, un écolier, une maîtresse, une leçon . . .

Une sonnerie, une salle de classe/de gym, une salle de dessin, une salle de musique, une bibliothèque, une piscine, un surveillant…

სასწავლო საგნები

 

Un chant, une écriture, une lecture, un atelier…

L’algèbre, la géométrie, l\'orthographe, la dictée, l’éducation civique, l’histoire, les sciences. . .

სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი

Un marché, un supermarché, un marchand, un magasin, un vendeur, un client. . .

 

Une pharmacie, un pharmacien, une épicerie, un épicier, un poissonnier, une papeterie, une boucherie, un boucher, une librairie, une caisse, un caissier. . . 

სურსათი

 

Un yaourt,  une viande, le miel, une salade, une carotte,  un raisin, une tomate, un concombre, un coca, une limonade, un jus d’orange . . .

Une prune, une pastèque, un melon, une fraise, un citron, une mandarine, une cerise, un chou, un oignon, une pomme de terre, une aubergine, les fruits de saison, des haricots. . . 

კვების ობიექტები/ პერსონალი

Un réfectoire, un café, un restaurant, un menu, un serveur...

Une terrasse de café, une table réservée, une commande, un garçon, un cuisinier…

ტრანსპორტი/პერსონალი

Un billet, une carte orange, un garage, un aéroport, une station, un arrêt, un passager, un chauffeur...

Le RER, le TGV, un car, un bateau, un ticket, une circulation, un embouteillage, un voyageur, une valise, des bagages...

ფოსტა/პერსონალი

Une poste, une lettre, un facteur, un timbre, une enveloppe...

Le PTT, un guichet, un courrier, un colis, un employé de poste, un paquet…

კულტურის ობიექტები/პერსონალი

Un opéra, un cinéma, un zoo, une salle de spectacle, un concert, la Villette…

Une galerie, une exposition, une affiche, un film, une pièce, une comédie musicale, un acteur, une actrice, un comédien …

 

 

მაგალითები დონისათვის

მაგალითები VI დონისათვის

დღესასწაულები და ზეიმები

 

 

Le jour des rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher la fève, la galette, coiffer le roi/la reine d’une couronne, la fête des mères, une carte postale, faire la fête . . .

Le jour de l’an, le réveillon, la branche de gui, échanger des vœux, la Fête de la Musique, la Pentecôte, le poisson d’avril, une fête religieuse/civile/nationale, le 14 juillet, un feu d’artifice, un défilé militaire, un banquet, un cocktail, un jour férié . . . 

 

 

ყოველდღიური აქტივობები

შინ

 

Faire sa toilette, s\'amuser, obéir, désobéir, raconter, parler, rester, aider, couper en morceau, ajouter, mélanger, verser...

Se coucher, se reposer, faire la chambre/son lit, faire la cuisine apporter, oublier, mettre le couvert, cuire, saler, poivrer se parfumer, se maquiller...

გარეთ

Venir, aller, sortir, entrer, monter, descendre, partir, tomber . . .

Amener, emmener, marcher, acheter, vendre, entendre, attendre, se dépêcher, grimper, glisser, lancer, attraper. . .

სკოლაში

 

Écouter, copier, répéter, poser/répondre aux questions, réciter sa leçon, effacer le tableau, découper, coller, colorier...

Recevoir une bonne/mauvaise note, la récréation, commettre/ corriger les fautes, expliquer, comprendre, commencer, terminer, aller à la cour/la cantine, la narration, la révision, la correction ...

სპორტი

 

Gagner/perdre un match, faire du sport/du tennis

 

 Une compétition, une médaille d’or/d’argent/de bronze, les jeux olympiques, un champion, un championnat, une piscine, un stade, remporter la victoire, une équipe,  marquer le but /panier…

არდადეგები/დასვენება და გართობა

 

Aller en vacances, se déguiser, aller au zoo, au parc d\'attractions, faire des tours de magie…

Les vacances d’été/d\'hiver, décorer, fabriquer qqch, visiter un musée, faire une collection, participer à un jeu, à un concours…

მგზავრობა/გადაადგილება

 

Se garer, stationner, freiner, rouler  . . .

S\'acheter des billets/tickets, prendre un billet aller-retour, l\'arrivée, le départ  ...

 

 

ორიენტირები

მაგალითები დონისათვის

მაგალითები VI დონისათვის

დრო

 

 

დროში ლოკალიზება

Hier, avant-hier, demain, après-demain, tôt, tard…

Près, puis, être en avance, être en retard, être à l\'heure, plus tard, jamais, toujours, souvent, bientôt. . .

სივრცე

 

 

ქვეყნის მხარეები

Le nord, le sud, l’est, l’ouest

Nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest

ადგილმდებარეობა

 

 Devant, derrière, là-bas, près de, loin de, chez, à droite/gauche…

À coté de, au-dessous, au-dessus, en haut, en bas, en face, dehors, dedans, partout…

მახასიათებლები

 

 

ფერი

Bleu ciel, une couleur foncée/claire...

Grisâtre, verdâtre, rougeâtre…

ზომა, ფორმა

Court, haut, rectangulaire, large, étroit…

Immense, énorme, minuscule, triangulaire, plat, ovale…

წონა, რაოდენობა, ტემპერატურა,

შემადგენლობა

Un kilo, beaucoup de, peu de, assez de ... 

 

En bois, en fer, en verre, en papier, en cuir, en étoffe, une tonne, un

gramme… 

ნიშან-თვისებები

Vieux, chaud, froid, tiède, lourd, léger, mauvais, belle, très petit…

Nouveau, ancien, assez bien, trop chaud, démodé, chic, branché...

რიცხვები

Des ordinaux, premier, deuxième (second), troisième…

De 100 à 1000, pair, impair, une dizaine, une quinzaine, des fractions : 1/2, 1/3, ¼

 
გრამატიკა V და VI დონეებისათვის  

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

 

 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 • განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l\', les)
 • შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l\', du, de la, de l\', des)
 • ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l\', des)
 • ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები  (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
 • ჩვენებებითი  ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)
 • რაოდენობითი რიცხვითი  სახელები
 • რიგობითი რიცხვითი  სახელები
 • ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
  • ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte. . .  
  • არ იცვლება – jaune/jaune. . .
  • იცვლება დაბოლოება – er-ère; f-ve; eux-euse. . .
  • ცალკეული შემთხვევები – beau-belle . . .
  • არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
   • ზოგადი წესი – არს. + s, crayon –crayons. . . 
   • არ იცვლება – vieux/vieux . . .
   • ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x . . .
  • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
  • მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარისა და დამატების ფუნქციით (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles)
  • ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (Le chien est sous la table. Elle est ici)
  • პირის ნაცვალსახელი on
  • უარყოფა მარტივ და რთულ დროსთან (ne - verbe–pas/rien/jamais/plus/ni… ni, que. .. )
  • კითხვის დასმა

 ინტონაციით

მტკიცებით ფორმაზე საქცევი \"est-ce que\"-ს დამატებით

ინვერსიით

 • კითხვის დასმა კითხვითი ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებითა და კითხვითი ზმნიზედებით (Qui est-ce? Comment est ta voiture? Quelle robe veux-tu?)
 • რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (beaucoup, assez, trop. . . )
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (en, près/loin de, à coté de, là-bas. . . )
 • დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (avant, après, maintenant. . . )

I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება

ზმნის დროები:

აწმყო ( l\'indicatif présent) ,

ბრძანებითი   (l\'impératif présent),

უახლოესი მომავალი  (le futur proche),

უახლოესი წარსული (le passé récent),

წყვეტილი (le passé composé),

ნამყო უწყვეტელი (l\'imparfait),

მომავალი (le futur)

 • შეთანხმების წესები
 •  ზედსართავი სახელის არსებითთან  შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 • être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება   ქვემდებარესთან (Elle est venue.) 

ფონეტიკა    I, II, III, IV,V,VI დონეებისათვის 

ბგერების წარმოთქმა

განსაკუთრებულად დამუშავდეს ის ბგერები, რომელთა გამოთქმაც უჭირთ ქართულენოვანებს: /є/- frère; /B/- le, se; /y/ –une; /Ø/ – deux; /œ/ – heure; /wa /– moi, toi; /wi/– oui; /yi/ – aujourd’hui, huit; /ij/ - fille, bille; /ã/- ans; /õ/- on; /õe/ - un; /έ /- main, cinq

 

ინტონაცია

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება, გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება. . .

რიტმული ჯგუფები

 

სიტყვების ფონეტიკური შეერთება (liaison)

სავალდებულო შეერთება : არტიკლს, ზედსართავსა და არსებით სახელს შორის: un ours, huit ans, joyeux anniversaire; ზმნა être-ის შემდეგ მე-3 პირი: c’est un chien ;

დაუშვებელი შეერთება  et კავშირის შემდეგ:  un chat et un chien

 

ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: /õ/-on,om; /u/ -ou; /ã / - an, am, en, em; /έ/ - in, im, ain, ein; /f/ - f, ph; /Ʒ/- j, g; /k/ - c, qu, k; /ε /- ai, ei, è, ê; /g/ - g, gu ; /s/ - s, ss, ce, tion, sc; /z/ - s, z; /œ/ - eu, œu 


სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა V და VI დონეებისათვის 

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება) 

 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვ.)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება. . . )
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვ.), ჟესტიკულაცია
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 • დაწყებითი სკოლა  (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი. . . )
 • გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (papi, mamie, papa, maman) და სხვა
 • სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 • რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად ნათარგმნ ზოგიერთ    ნაწარმოებს)
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი ...)
 • ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან