სამეტყველო ფუნქციები

 • სოციალური ურთიერთობები 
 • ინფორმაციის გაცვლა
 • აღწერა/დახასიათება
 • გემოვნება
 • შეფასება
 • საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა
 • გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 • შეგრძნებების გამოხატვა
 • დროში ორიენტირება
 • სივრცეში ორიენტირება
 • ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა
 • ინტერაქცია საკლასო ოთახში  

სამეტყველო ფუნქციები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

სოციალური ურთიერთობები

მაგალითები III დონისათვის

მაგალითები IV დონისათვის

 

მისალმება

 

Bonjour mademoiselle! Bonsoir! Ça va bien? Pas mal.

 Bienvenue!

 

დამშვიდობება

À lundi! Bonsoir!

À demain!

მოკითხვა

Ça va bien? Ça va bien/mal.

Pas mal! Comme ci, comme ça.

პიროვნების წარდგენა

Je te présente Nicolas.

Tu connais Marie?

თავაზიანი მიმართვა

Du chocolat, s’il te plaît!

 

 Je voudrais du chocolat! J\\\'aimerais allez à Paris!

მობოდიშება

Excusez-moi!

 

მადლობის გადახდა

 

Je te/vous remercie!

მილოცვა/კეთილი სურვილების გამოხატვა

Joyeuses Pâques!

Bonne fête!

წახალისება/შექება

Bravo! Super! C\\\'est bien! C\\\'est très bien!

Bon courage! C\\\'est chouette!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

 

Tu joues avec moi?

დათანხმება, უარის თქმა

D’accord!

Je ne suis pas d\\\'accord!

 

ინფორმაციის გაცვლა

 

 

პირადი მონაცემების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი

Comment t’appelles-tu? Je m’appelle Nina et toi?

Moi, c’est Nicolas. Quel âge as-tu? J’ai 8 ans.

 Où habites-tu? J\\\'habite en Géorgie, à Tbilissi.

ადამიანების შესახებ

Qui es-tu? Qui c\\\'est?

 

Qu\\\'est-ce que tu mets aujourd\\\'hui? Je mets...

ცხოველების/საგნების შესახებ

Qu’est-ce qu’il y a sur la table? Il y a des livres.

Y a-t-il des livres…?

ჯანმრთელობის შესახებ

Je suis malade.

 

Elle a mal à la gorge. J\\\'ai mal aux dents.

აქტივობების შესახებ

 

 

Qu’est-ce que tu fais? Je danse. Je joue au foot. Je fais du vélo.

Qu\\\'est-ce que vous savez faire? Nous savons chanter et danser. Qu\\\'est-ce qu\\\'elles vont faire? Elles vont apporter des glaces.

ამინდის შესახებ

 

Quel temps fait-il? Il fait froid. Il pleut.

სურვილის შესახებ

Je veux de la glace.

Tu veux jouer? Oui, je veux jouer.

Qu\\\'est-ce qu\\\'elle veut? Elle ne veut pas de pomme.

Nous voulons aller au zoo.

იმის შესახებ, თუ რა აქვს, ვინ/რა ჰყავს

Tu as . . . ? J\\\'ai . . . Tu as des frères? Oui, j\\\'ai un frère.

Est-ce qu\\\'il a des frères? Non, il n\\\'a pas de frère. Tu n\\\'as pas de stylo.

აღწერა/დახასიათება

 

 

ადამიანის გარეგნობა

 

 

Il est blond, brun, jeune. Elle a un pull bleu.

ადამიანის ხასიათი

Il est content.

Il est drôle/triste.

საგნის აღწერა

La trousse est rouge.

La table est grande et ronde. Ma règle est longue.

გემოვნება

Je n\\\'aime pas… . J\\\'adore… .

Nous aimons jouer au foot. Il n’aime pas… .

Je préfère aller à pied. Elle adore… . Je déteste… .

შეფასება

C\\\'est bon! C\\\'est beau! C\\\'est super!

Comme c\\\'est beau!

 საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა

 

 J\\\'ai soif...

 გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

 

Je suis triste. Elle est  fâchée. Il n\\\'a pas peur.

 შეგრძნებების გამოხატვა

J\\\'ai chaud/froid.

Je suis fatigué.

დროში ორიენტირება

 

 

დროში ლოკალიზება

C\\\'est le printemps/ l\\\'été/ l\\\'automne/ l\\\'hiver

Quelle heure est-il? Il est 5 heures.

Il est minuit/midi. Aujourd’hui, je vais au stade.

Maintenant, je mange.

ქრონოლოგია

 

D\\\'abord je dîne, après je fais du vélo.

სივრცეში ორიენტირება

 

 

ადგილმდებარეობა

Où es-tu?

Où est-il? – Sous/sur la table. Dans la chambre, il y a…

ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა

Je peux/Est-ce que je peux sortir? Oui, tu peux sortir. Bien sûr! Vas-y! Allez-y!

Si tu veux. Il faut étudier. Il doit rentrer. C\\\'est interdit. Il ne faut pas ouvrir.

 

ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

 

მასწავლებლის მითითებები, მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

C’est à toi! Vous êtes prêt? Travaille avec ton voisin/ta voisine! Je ne comprends pas!..

Rangez vos affaires! Vous avez fini?

Essuyez le tableau! Notez les devoirs! Je n’ai pas de crayon! Donne/prête -moi  ta règle. C’est à quelle page?

 

ლექსიკა

 • ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენაჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი), შეფასება და ემოციური რეაქციები;
 • ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი/ნათესავები, ცხოველთა სამყარო, ზღაპრის სამყარო, ბუნება, ბუნების მოვლენები, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სათამაშოები, სკოლა/სკოლის პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი, სურსათი, კვების ობიექტები, ტრანსპორტი/პერსონალი,  ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი;
 • დღესასწაულები და ზეიმები;
 • აქტივობები – შინ, სკოლაში, სპორტი, დასვენება და გართობა, მგზავრობა/გადაადგილება;
 • ორიენტირები – დრო, სივრცე, მახასიათებლები, რიცხვები  

ინდივიდი

 

მაგალითები III დონისათვის

მაგალითები IV დონისათვის

სხეული

 

Des dents, un ventre, un bras…

 

Un corps, une gorge, un œil, une jambe…

გარეგნობა

 

Jeune, vieux, les cheveux courts/longs…

Joli, gros, maigre, jeune, vieux, les cheveux roux, les yeux bleus/marron...

ხასიათი

Content, joyeux

drôle, triste, gai

ტანსაცმელი/აქსესუარები

Des chaussettes, des chaussures…

 

Des vêtements, un pull, un short, un pyjama, une veste, une robe, un jeans, une chemise. . .

ჰიგიენა

 

 

 Se laver, se brosser les dents, se peigner, prendre une douche/un bain, une brosse à dent, sale, propre…

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა

 

Être malade, avoir mal à. . .

კვება (კერძები, ჭურჭელი)

Une  confiture, un gâteau, un fromage…

Une tartine, une tasse, une assiette, une cuiller, un couteau . . .

შეფასება და ემოციური   რეაქციები

 

Être gai, triste, joyeux, content, fâché …

 

ინდივიდის გარემოცვა

მაგალითები III დონისათვის

მაგალითები IV დონისათვის

ადამიანები

Un ami/une amie…

Un copain, une copine, un clown, un magicien, un pirate…

ოჯახი, ნათესავები

Un frère, une sœur, une grand-mère, un grand-père…

Une famille, une tante, un oncle, des parents, un cousin, une cousine…

ცხოველთა სამყარო

 

 

Un ours, un éléphant, un tigre, un papillon, une tortue…

Les animaux de la ferme/domestiques/sauvages, un âne, un bœuf, un lion, une chèvre, un renard, une oie, un canard…

ზღაპრის სამყარო

Un monstre, une fée, une sorcière…

Un ogre, un dragon, une baguette magique…

ბუნება

Une forêt, un lac…

 

Le ciel, une rivière, une mer, une plage, une montagne, des étoiles . . .

ბუნების მოვლენები

La pluie, la neige…

 Neiger, pleuvoir. . .

გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება

La France, Paris, un Français, la Géorgie, Tbilissi, un Géorgien . . .

 La Russie, Moscou, un Russe, l\\\'Afrique, un Africain….

 

საცხოვრებელი ადგილი

Un salon, un cabinet, les toilettes…

Un appartement, une salle de séjour, une salle de bains, un étage, un couloir… 

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/ სათამაშოები

 Un divan, des jouets…

Un poster, un jeu vidéo, les lunettes de soleil, un parapluie, un réveil, une montre …

სკოლა/სკოლის პერსონალი

Une école, des élèves, un professeur…

Une cantine, une récréation…  

სასკოლო ნივთები

Une colle, les ciseaux…

Le globe, une carte, une calculatrice, un sac à dos, un ordinateur, un manuel…

სასწავლო საგნები

Le français, la musique… 

Les maths, la géographie, la gym, le dessin…

სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი

Un magasin, un marché, un marchand, un boulanger, une boulangerie, un pâtissier, une pâtisserie, un libraire, une librairie…

Un kiosque, une boutique, un vendeur, un pharmacien, une pharmacie, un boucher, une boucherie, un épicier, une épicerie…

სურსათი

 

Un abricot, un fromage, une pêche, une poire...

 

Les céréales, du pain grillé, du beurre,

des fruits, des légumes, du fromage, des frites, des bonbons… 

კვების ობიექტები

La cantine, le MC Donald …

Un  restaurant, un café...

ტრანსპორტი/პერსონალი

Une moto, un taxi, un vélo, une bicyclette, le métro…

Un bus, un avion, un bateau, une voiture, un train, une auto...

ფოსტა/პერსონალი

Une poste, une lettre, une carte postale, un courrier, une adresse, un facteur…

Un colis, un timbre, un code postal, une boîte aux lettres, un destinataire, un expéditeur…

კულტურის ობიექტები/პერსონალი

 

 

Le cinéma, le théâtre de marionnettes, le zoo, le cirque, un clown, un acrobate…

 

 

დღესასწაულები და ზეიმები

Le Noël, le père Noël, un cadeau, des guirlandes, un sapin décoré, des bougies...

Un bal, un masque, le 14 juillet, Pâques, des œufs en chocolats, des cloches, Mardi Gras, se déguiser, défiler... 

აქტივობები

შინ

 

Dormir, boire, manger…

 

Se réveiller, se lever, se laver, faire ses devoirs, s\\\'habiller, se disputer, regarder la télé, ranger…

სკოლაში

 

Compter, colorier, chanter, sauter…

Calculer, lire, écrire, dessiner, apprendre...

სპორტი

 

 

 

Jouer au foot/au tennis

დასვენება და გართობა

Jouer au ballon/aux billes/à la poupée,

faire du vélo/du roller…  

Se promener, danser, nager, jouer aux cartes/à un jeu vidéo, aller à l\\\'excursion...

მგზავრობა/გადაადგილება

 

 

Prendre le métro, aller à pied/en vélo/en bus, voyager…

 

 

ორიენტირები

მაგალითები III დონისათვის

მაგალითები IV დონისთვის

დრო

 

 

კალენდარი, წელიწადის დროები,  თვეები, კვირის დღეები,

დღე/ღამის მონაკვეთები, საათი, დროში ლოკალიზება

Le printemps, l\\\'été, l\\\'automne, l\\\'hiver

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le matin, l\\\'après-midi, le soir, la nuit, midi/minuit, une heure, un quart, moins le quart, une minute, une seconde, demain, après, plus tard . . .

სივრცე

 

 

ადგილმდებარეობა

Chez…

Ici, là . . .

მახასიათებლები

 

 

ფერი

Beige, marron, orange, rose, violet...

 

ზომა, ფორმა

Long, court…

Rond, carré…

წონა, რაოდენობა

Beaucoup, peu…

Léger, lourd, un kilo…

რიცხვები

De 1 à 100

 

 
 

გრამატიკა III და IV დონეებისათვის

     გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

      დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო წლებში.   

 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 • განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l\\\', les)
 • შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la, à l\\\', du, de la, de l\\\', des)
 • ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l\\\', des)
 • ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses)
 • რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 • ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება (ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte )
 • არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება (ზოგადი წესი – არს. + s, crayon -crayons)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 • მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები დამატების ფუნქციით (moi, toi, nous, vous)
 • უარყოფა მარტივ დროსთან (ne - verbe – pas/rien)
 • კითხვის დასმა ინტონაციით და მტკიცებით ფორმაზე საქცევი ”est-ce que\\\"-ს დამატებით
 • კითხვის დასმა ნაცვალსახელებითა და ზოგიერთი კითხვითი ზმნიზედით (Qui est-ce? Où est le ballon?)
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (Le chien est sous la table. Elle est ici. )
 • ზმნის დროები – I და  III ჯგუფის ზოგიერთი (არანაცვალსახელოვანი)  ზმნის უღლება აწმყოში (l\\\'indicatif présent), ბრძანებითში (l\\\'impératif présent), უახლოეს მომავალში (le futur proche)
 • ნაცვალსახელოვანი ზმნების უღლება აწმყოში

 

მართლწერა III და IV დონეებისათვის

 • ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება;  მახვილების დასმა (ბლაგვი, მკვეთრი, შემოსილი, ტრემა); აპოსტროფის გამოყენება (ხმოვნის შეკვეცა ხმოვნებისა და მუნჯი h-ს წინ); ნაცნობ სიტყვებში ზოგიერთი ბგერის [k, o. . . ] სათანადო ასოებით გამოსახვა (coq, skier; il vole, l\\\'eau . . . ); ნაცნობ სიტყვებში სათანადო ასოთშეთანხმებების გამოყენება (მაგ. ou, oi, ch, au, eau, ai...); არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის აღნიშნვა (s, x); ზედსართავი სახელის მრავლობითი რიცხვის აღნიშნვა (s, x); არსებითი და თვისებითი ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის აღნიშნვა (e); ზმნის უღლების ნიშნების დასმა I, II, III ჯგუფის ზმნებში (l\\\'indicatif présent,  l\\\'impératif présent); ზოგიერთი ომოფონი  (sont – son;  ses - c\\\'est. . . )
 
ფონეტიკა    I, II, III, IV,V,VI დონეებისათვის
 
ბგერების წარმოთქმა
 
განსაკუთრებულად დამუშავდეს ის ბგერები, რომელთა გამოთქმაც უჭირთ ქართულენოვანებს: /є/- frère; /ә/- le, se; /y/ –une; /Ø/ – deux; /œ/ – heure; /wa /– moi, toi; /wi/– oui; /yi/ – aujourd’hui, huit; /ij/ - fille, bille; /ã/- ans; /õ/- on; /õe/ - un; /έ /- main, cinq 
 
ინტონაცია 

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება, გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

 რიტმული ჯგუფები

 
სიტყვების ფონეტიკური შეერთება (liaison) 

სავალდებულო შეერთება : არტიკლს, ზედსართავსა და არსებით სახელს შორის: un ours, huit ans, joyeux anniversaire; ზმნა être-ის შემდეგ მე-3 პირი: c’est un chien ;

     დაუშვებელი შეერთება  et კავშირის შემდეგ:  un chat et un chien

 
ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: /õ/-on,om; /u/ -ou; /ã / - an, am, en, em; /έ/ - in, im, ain, ein; /f/ - f, ph; /З/- j, g; /k/ - c, qu, k; /ε /- ai, ei, è, ê; /g/ - g, gu ; /s/ - s, ss, ce, tion, sc; /z/ - s, z; /œ/ - eu, œu
 
 

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა III და IV დონეებისათვის

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვა)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება. . . )
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვა), ჟესტიკულაცია
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 • დაწყებითი სკოლა  (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი... )
 • ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (kokoriko, atchoum, boum, toc-toc,  coucou, შდრ.  ყიყლიყო, აფცხი, ბახ, კაკ-კუკ, ჭიტა და სხვა)
 • გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (papi, mamie, papa, maman) და სხვა
 • სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 • რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი) (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ  ნაწარმოებს)
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...)
 • ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან