1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1.       სოციალური ურთიერთობები

1.2.       ინფორმაციის გაცვლა

1.3.       აღწერა/დახასიათება

1.4.       შეფასება

1.5.       სურვილის გამოხატვა

1.6.       გრძნობები/შეგრძნებები

1.7.       დროში ორიენტირება

1.8.       სივრცეში ორიენტირება

1.9.       ნებართვა

1.10.   ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

 

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის  ნიმუშები

დონე - დI

დონე - დII

22\">

გაგება

გამოყენება

გაგება

გამოყენება

1.1. სოციალური

ურთიერთობები

22\">

 

 

 

 

მისალმება/

 

მოკითხვა

22\">

- Buenos días

- Buenas tardes

-Buenas noches

- ¡Hola!

-¿Qué tal?

-¿Cómo estás?

- Buenos días

- Buenas tardes

-Buenas noches

-Bien, ¿Y tú?

დამშვიდობება

22\">

-Adiós.

- Adiós, chao.

 

- Hasta mañana.

- Hasta la vista

წარდგენა/

გაცნობა

22\">

-¿Quién es?

- Este es Luís.

-Esta es  María.

-Hola, soy María.

-¿Cómo te llamas?

- Me llamo Luís

მიმართვა

22\">

 

- Señor

- Señora

 

-Por favor

მობოდიშება

22\">

-No importa

- Perdón

-No importa, descuídate.

-Perdóname

მადლობის გადახდა

22\">

-Muchas gracias

-Gracias

-Muchísimas gracias

-Muchísimas gracias.

-De nada.

მილოცვა/

კეთილი სურვილები

22\">

-¡Feliz cumpleaños!

-¡Feliz Año Nuevo!

- ¡Felicidades!

-¡Feliz Navidad!

-¡Feliz Año!

-¡Feliz Navidad!

დათანხმება/

უარყოფა

22\">

-Sí, gracias

-No, gracias

-Sí.

-No.

-Vale

-De acuerdo

- Vale, de acuerdo

- No, gracias

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

22\">

 

 

 

 

პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი,

ასაკი

22\">

-¿Cómo te llamas?

-¿Cuántos años tienes?

 

 

-Me llamo Luís.

- Tengo seis años

-¿Cómo se llama tu padre-madre?

-¿De dónde eres?

-Se llama...

-De Tbilisi

იდენტიფიცი­რე

ადამიანის/

საგნის

22\">

-¿Quién es?

-¿Qué es?

-Es......

-¿Qué es esto?

-Esto es mi...

-Este es mi...

-Esta es mi...

1.3. აღწერა

/დახასიათება

22\">

 

 

 

 

ადამიანის გარეგნობა

22\">

-¿Cómo es?

-Es grande-pequeño/a; guapo/a

-Es alto/a; bajo/a;

 

 

-Es moreno/a; rubio/a

-Es delgado/a; gordo/a

ადამიანის დახასიათება

22\">

-¿Cómo es?

-Es bueno/a; malo/a

 

-Es fuerte; es débil; simpático/a; antipático/a

საგნის აღწერა

22\">

-¿De qué color es?

-¿Cómo es?

-es rojo/a; blanco/a; largo/a; corto/a

-¿Cómo es?

-Es redondo/a

1.4. შეფასება

22\">

 

 

 

 

მომწონს/არ მომწონს დადებითი უარყოფითი

22\">

-¿Te gusta?

-Me gusta

-No me gusta

-¿A ti te gusta?

-Me gusta mucho;

-No me gusta nada.

1.5. სურვილის

გამოხატვა

22\">

 

 

 

 

სურვილის

გამოხატვა

22\">

-¿Quieres?

-¿Qué quieres?

-Sí; No

-Caramelos.

-¿Qué quieres para tu cumple?

-¿Quieres jugar a?

-Quiero una bici.....

 

- Quiero jugar al fútbol/tenis

1.6. გრძნობები /შეგრძნებები

22\">

 

 

 

 

სიხარული

22\">

 

-¡Qué bien!

 

-¡Perfecto!

-¡Estupendo!

შეგრძნებები

22\">

-¡Qué calor!

-¡Qué frió!

- Tengo frío; calor

-¡Qué aburrido/a!

-¡Divertido/a!

-Tengo hambre

-Tengo miedo

1.7. დროში

ორიენტირება

22\">

 

 

 

 

დროში განთავსება

22\">

-Hoy/mañana

-Ahora

-¿Cuándo?

-Por la mañana/tarde

1.8. სივრცეში

ორიენტირება

22\">

 

 

 

 

ადგილ-

მდებარეობა

22\">

-¿Dónde está?

-Aquí/allí

-¿Dónde está?

-Sobre/en/debajo

1.9. ნებართვა

22\">

 

 

 

 

ნებართვა

22\">

-¿Se puede?

-Sí.

-No

 

-Claro

1.10. ინტერაქცია

საკლასო ოთახში

22\">

 

 

 

 

მასწავლებლის მითითებები

22\">

-¡Siéntate!

-¡Levántate!

-¡Vamos a jugar/cantar!

-¡Mira!

-¡Ven aquí!

 

-¡Abrid!

-¡Cerrad!

-¡Ojo!

- Perfecto, muy bien

- ¿Cómo es en español/georgiano?

 

 

2. ლექსიკა

2.1 ინდივიდი

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

2.3 აქტივობები

2.4 ინდივიდის ორიენტირები

 

რუბრიკა

მაგალითები

დონე - დI

222\">

დონე - დII

2.1. ინდივიდი

 

222\">

 

სხეული

la cabeza; la nariz; la cara; los ojos; las orejas

222\">

el pelo; la mano; el dedo; el brazo; la pierna

გარეგნობა

guapo/a; alto/a; bajo/a

222\">

joven; viejo/a moreno/a; rubio/a

დახასიათება

bueno/a; malo/a grande; pequeño/a

222\">

simpático/a; antipático/a

redondo/a;  fuerte; débil;

ტანსაცმელი

el vestido; los pantalones; los zapatos; el abrigo

222\">

la ropa; la falda; la blusa; la camiseta; los calcetines; las gafas

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

 

222\">

 

ადამიანი

niño/a; chico/a; amigo/a

222\">

muchacho/a; el hombre; la mujer; hijo/a

ოჯახი/ნათესავები

el padre/papá; la madre/mamá

222\">

la familia; hermano/a; abuelo/a

ცხოველთა/ფრინველთა

სამყარო

el gato; el perro; el caballo; la vaca; el pollo; el pájaro

222\">

el oso; el elefante; el león; la jirafa; el cerdo; el mono

სათამაშოები

la muñeca; la pelota; el balón; la bici

222\">

los patines; el avión; la raqueta de tenis.

ზღაპრის სამყარო

el juguete; el cuento de hadas; el rey; la reina

222\">

el príncipe; la princesa; el palacio; el castillo, la barrita mágica

ბუნება/ბუნების მოვლებები

el cielo; el sol; la luna; las estrellas; el árbol; la nieve; la lluvia

222\">

la flor; la planta; el bosque; las hojas; la nube; el tiempo; el viento

საცხოვრებელი ადგილი/საყოფაცხოვრებო ნივთები

la casa; la ciudad; el pueblo; la mesa; la silla; la cama; el cuadro; los servicios

222\">

el suelo; el espejo; el baño; el dormitorio; el salón; la tele; el ordenador

სკოლა/სასკოლო ნივთები

el colegio; la clase; la maestra; la profesora; el libro; el cuaderno; el bolígrafo; la mochila

222\">

la sala de gimnasio; la calculadora; la regla; el sacapuntas; el lápiz; el cuaderno; la goma

სურსათი

el bocadillo; la manzana; la fruta; el helado; el chocolate, el té; el pan; la mantequilla;

222\">

el queso; las galletas; la tarta; la leche; los huevos; las salchichas

დღესასწაულები და ზეიმები

la Navidad; el Año Nuevo; el Papa Noel

222\">

el cumpleaños, los regalos, las vacaciones, la fiesta

2.3. აქტივობები

 

222\">

 

შინ/გარეთ

dame; ten; coge; muestra; come; mira

222\">

sal; déjame; levántate; acuéstate; siéntate; lávate; vístete

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

 

222\">

 

დრო

hoy; mañana; ahora

222\">

por la mañana/tarde/noche

კვირის დღეები/

წელიწადის დროები

primavera; verano; otoño; invierno

222\">

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

ადგილმდებარეობა

aquí; allí

222\">

en/sobre/debajo

ფერი

rojo; blanco; verde; azul; amarillo

222\">

negro; naranja; violeta; marrón; gris; rosa

ზომა

grande; pequeño/a

222\">

lago/a; corto/a;

რაოდენობა

mucho; poco

222\">

bastante

რიცხვები

1-10

222\">

10-20