საინფორმაციო ბროშურა თამბაქოს, კანაბისისა და ალკოჰოლის მოხმარების რისკ ფაქტორებზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სასჯელაღსრულების სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისიის მიერ ერთობლივად წარმოებული საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო ბროშურა მიმართულია თამბაქოს, კანაბისისა და ალკოჰოლის მოხმარების პირველად პრევენციაზე, მოგვითხრობს ამ ნივთიერებების მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკ ფაქტორებზე და მკითხველს ინფორმაციას აწვდის მათი ზემოქმედების შესახებ. მოცემული ბროშურა გამოიცა საზოგადოების, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობის ინფორმირებისთვის, თამბაქოს, ფსიქოაქტიური ნივთიერებებისა და ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეულ შედეგებთან დაკავშირებით, რათა მკითხველმა შესძლოს ინფორმირებული და სწორი არჩევანის მოხდენა.


ბროშურის გადმოსაწერად დააწკაპუნეთ ბმულს