უცხ.ს.VI.1.

მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს რადიო და ტელეგადაცემები, აუდიოჩანაწერები და ზეპირი გამოსვლა ნაცნობ ან მისთვის საინტერესო თემატიკაზე (რეპორტაჟი, ინტერვიუ).

ინდიკატორები

  • გამოყოფს ძირითად საკითხებს;
  • ამოიცნობს ლოგიკურ კავშირებს ფაქტებს, მოვლენებს შორის;
  • ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა);
  • განარჩევს ვარაუდს ფაქტისაგან, ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
  • აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
  • აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით.

რესურსები