უცხ.ს.V.2.

მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიო/ვიდეოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ტურისტული რეპორტაჟი, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს გადაცემის რუბრიკას (მაგ., ახალი ამბები უცხოეთიდან, სპორტის/კულტურის სიახლეები, პრესის მიმოხილვა, რეპორტაჟი და სხვა);
  •  ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს;
  •  ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა);
  •  მიჯნავს ინტერვიუერისა და კორესპონდენტის დამოკიდებულებებს, შეფასებებს

 ერთმანეთისაგან;

  •  განარჩევს ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
  •  აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
  •  გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები.

რესურსები