უცხ.ს.IV.29.

მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით. 

ინდიკატორები

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  • ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  • მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან (პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად);
  •  ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
  • უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
  • ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
  • საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
  • აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
  •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  •  მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

რესურსები