უცხ.ს.IV.21.

მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების კულტურის რეალიებს. 

ინდიკატორები

  • ასახელებს სამიზნე ქვეყანასთან/ქვეყნებთან დაკავშირებულ გეოგრაფიულ, დემოგრაფიულ მონაცემებს, მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს (მაგ., სამიზნე ქვეყნების დედაქალაქებ, გერმანიის გაერთიანების დღე, ასწლიან ომ და სხვა);
  • ცნობს ხელოვნებისა და არქიტექტურის ნიმუშებს (მაგ., ბრანდენბურგის კარიბჭეს, ვერსალის სასახლე, ბიგ ბენ, ოსტანკინოს ანძას და სხვა);
  • ცნობს ისტორიულ პირებსა და გამოჩენილ ადამიანებს (მაგ., ვოლფგანგ გოეთე, ლუი XIV-ს, ნაპოლეონ, დედოფალ ელისაბედ მეორე, ალექსანდრე პუშკინ), ასახელებს მათი მოღვაწეობის სფეროს, ეპოქას, დამსახურებას;
  • ასახელებს დღესასწაულებსა და ზეიმებს.

რესურსები