უცხ.ს.IV.2.

მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ინსტრუქციები, შეტყობინებები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (მაგ., რეკლამა, გაფრთხილება, ინფორმირება და სხვა);
  • ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი ინფორმაცია);
  • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., ნივთის მოხმარების წესებ, ტურისტული სააგენტოს კონკრეტულ შეთავაზებებს და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები