უცხ.ს.IV.17.

მოსწავლეს შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა.

ინდიკატორები

  • მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მეგობრები გეგმავენ შაბათ-კვირას ესკურსიაზე წასვლას, მსჯელობენ, სად და როგორ წავლენ, იქ რას გააკეთებენ, სად ისადილებენ და სხვა);
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მაგ., ერთი ადამიანი ურეკავს მეორეს და ატყობინებს, რომ მასთან აპირებს ორი კვირით ჩასვლას რეგიონის დათვალიერების მიზნით).

რესურსები