უცხ.ს.III.3.

მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს საინფორმაციო აუდიოჩანაწერები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს გადაცემის ტიპს (მაგ., ამინდის პროგნოზ, დაიჯესტ, სპორტის/კულტურის სიახლეებ და სხვა);
  • ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს (მაგ., დაჯილდოება, გატაცება, კინოფესტივალ და სხვა);
  • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა).

რესურსები