უცხ.ს.III.29.

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებლებთან, მეწყვილესთან თანამშრომლობა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

ინდიკატორები

 • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 •  ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 •  მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად;
 •  მსჯელობს თანაგუნდელებთან (პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად);
 •  ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 •  უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 •  ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 •  საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 •  აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
 •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 • მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

რესურსები