უცხ.ს.III.2.

მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს მოკლე ინსტრუქციები, შეტყობინებები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს განცხადების თემას (მაგ., დაკარგული ნივთი, ღონისძიება, მგზავრობა და სხვა);
  • ამოიცნობს მიზანს (მაგ., რეკლამას, გაფრთხილება, ინფორმირებას და სხვა);
  • ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი შეტყობინება, განცხადება);
  • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., დაკარგული ნივთის მახასიათებლებ, სურსათის ფას, გამგზავრების დრო, უსაფრთხოების წესებ და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები