უცხ.ს.III.11.

მოსწავლეს შეუძლია წერილის მიწერა წარმოსახვითი, ან რეალური ადრესატისათვის (მაგ., უცხოელი თანატოლისათვის, მეგობარისათვის და სხვა).

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვისა და გამომშვიდობების ფორმულები, თემა, ხელმოწერა, მისამართ, თარიღი);
  • წარადგენს საკუთარ თავს, ოჯახს;
  • მიუთითებს საკუთარი რეგიონის/ქალაქის/სოფლის ადგილმდებარეობას;
  • აღწერს, რითი არის დაკავებული, როგორ ატარებს თავისუფალ დროს;
  • გადმოსცემს ყოველდღიურ ცხორვებასთან დაკავშირებულ ამბებს;
  • ახასიათებს თავის მეგობრებს;
  • ადრესატს უსვამს კითხვებს მისთვის საინტერესო საკითხებზე პასუხის მისაღებად;
  • ეპატიჟება და უხსნის, თუ რას გააკეთებენ, როგორ გაატარებენ დროს ჩამოსვლის შემთხვევაში.

რესურსები