უცხ.ს.III.1.

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი ინსტრუქციების გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გაიმეორე, მოისმინე, აიღე ფანქარი, მოდი დაფასთა და სხვა);
  • ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.

რესურსები