უცხ.ს.II.8.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს საჯარო წარწერები (მაგ., გამაფრთხილებელი წარწერა, ინფორმაცია ყიდვა-დაქირავების შესახებ, მემორიალური დაფა, სხვადასხვა ტიპის აბრა და სხვა).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მითითებულ ინფორმაციას.

რესურსები