უცხ.ს.II.5.

მოსწავლეს შეუძლია მარშრუტის მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • შესაბამისი მითითებების მიხედვით იკვლევს გზას (მაგ., გაუხვიე მარჯვნივ, იარე პირდაპირ და სხვა);
  • პოულობს დანიშნულების ადგილს.

რესურსები