უცხ.ს.II.25.

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად ლაპარაკი. 

ინდიკატორები

  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ოჯახი, საცხოვრებელი ადგილი, სკოლა, საყვარელი საგნები, ყოველდღიური საქმიანობა, ჰობი და სხვა);
  • მარტივი გეგმის მიხედვით ან სურათებზე დაყრდნობით ჰყვება მარტივ ამბავს;
  • მარტივი ფრაზებით აღწერს საკუთარ გარემოს;
  • აღწერს სურათს;
  • აღწერს და ახასიათებს ადამიანებს (სიმაღლე, წონა, თმის ფერი, თვალის ფერი, ჩაცმულობა, ხასიათი, ემოციები, ინტერესები).

რესურსები