უცხ.ს.II.19.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შეადგინოს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციული ხასიათის ტექსტები (მაგ., საქმიანი განცხადება, ინტერვიუ, ტელეპროგრამა).

ინდიკატორები

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (ნიმუშის გამოყენებით წერს სასურველ ტელეპროგრამას).

რესურსები