უცხ.ს.II.12.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს შემეცნებითი ტექსტი სხვადასხვა თემაზე (კულტურისა და საბუნებისმეტყველო სფეროებიდან)

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
  • ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას.

რესურსები