უცხ.ს.II.1.

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს ინსტრუქციების მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე;
  • ასრულებს სავარჯიშოებს.

რესურსები