უცხ.ს.II. 4.

მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებების მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს, სად არის გაკეთებული განცხადება (მაგ., სუპერმარკეტში, სადგურში და სხვა);
  • ამოიცნობს განცხადების მიზანს;
  •  ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (მაგ., გამგზავრების დრო, ბაქანი, ფასი, სექცია და სხვა).

რესურსები