უცხ.ს.I.9.

მოსწავლეს შეუძლია ოფიციალური/ადმინისტრაციული ხასიათის დოკუმენტების, ანკეტების (მაგ., კვირის განრიგის, გაკვეთილების ცხრილის, სავიზიტო ბარათის, პირადობის მოწმობის, ბილეთის და სხვა) წაიკითხვა და გაგება

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მონაცემებს;
  • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას.

რესურსები